Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Akademia Morska w Szczecinie
Odsłon [ 2695 ]
Nasze atuty:

• Kształcimy poszukiwanych specjalistów

• Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki

• 2. miejsce wśród uczelni publicznych w 2012 r. w rankingu WPROST

 
Komentarze

2018-05-12 14:09:28 Judi
HTeuIraQriuXkhYNy
wkolRj https://www.genericpharmacydrug.com

2018-04-18 05:26:17 mike11
WhrVerpLzQnL
XXcvqM https://www.genericpharmacydrug.com

2018-01-06 20:45:42 GoldenTabs
HSJaMllirDhZaIB
nXnXMM https://goldentabs.com/

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 91 48 09 400
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2


rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.plOferta

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
ul. Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
tel.: 91 48 09 355, 91 48 09 515 – sekretariat
tel.: 91 48 09 354, 91 48 09 510, 91 48 09 461 – studia stacjonarne
e-mail: dn@am.szczecin.pl
tel.: 91 48 09 358, 91 48 09 578 – studia niestacjonarne
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Wały Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin
tel.: 91 48 09 594, 91 48 09 513 – studia stacjonarne
tel.: 91 48 09 512, 91 48 09 380 – studia niestacjonarne
e-mail: dm@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
ul. Henryka Pobożnego 11
70-507 Szczecin
tel.: 91 48 09 686, 91 48 09 663, 91 48 09 631 – studia stacjonarne
e-mail: dtd@am.szczecin.pl
tel.: 91 48 09 630 – studia niestacjonarne
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia nastąpi w trakcie kolejnych semestrów nauki. Decyzję o uruchomieniu specjalności podejmie dziekan.

 
Wydział Nawigacyjny 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
 

KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
- transport morski
- połowy morskie
- inżynieria ruchu morskiego
- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
- ratownictwo
- morskie systemy informatyczne
- eksploatacja jednostek pływających offshore
- transport morski i śródlądowy
- górnictwo morskie
- żeglarstwo morskie NOWOŚĆ!
 
KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego

- technologie i systemy nawigacyjne
- technologie systemów bezzałogowych NOWOŚĆ!
 
KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
- geoinformatyka

KIERUNEK: INFORMATYKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
- informatyka morska

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
- transport morski

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)


KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
- transport morski

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
- geoinformatyka

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
- informatyka morska

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
 
KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
- transport morski
 
 
Wydział Mechaniczny 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim)

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
– eksploatacja siłowni okrętowych
K
ierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
- diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
-
 eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych NOWOŚĆ!

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

- diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
- diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
-
 zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

KIERUNEK: MECHATRONIKA

(również studia w języku angielskim, część zajęć z wybranych przedmiotów może odbywać się w formie e-learningu)
studia 4-letnie (8 semestrów), oferowana specjalność:
-
 elektroautomatyka okrętowa

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
-
 mechatronika systemów energetycznych


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim)
s
tudia 1,5-roczne (3 semestry), oferowane specjalności:
- budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowane specjalności:
-
 eksploatacja siłowni okrętowych
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
-
 elektroautomatyka okrętowa
-
 mechatronika systemów energetycznych


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim)
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
-
 budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
 

 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

(również studia w języku angielskim)
studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
-
 zarządzanie systemami transportowymi w Europie
-
 eksploatacja portów i floty morskiej
-
 żegluga śródlądowa
-
 logistyka transportu zintegrowanego
-
 ubezpieczenia transportowe
-
 ekologistyka
-
 informatyka w transporcie
-
 eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
-
 logistyka przedsiębiorstw
-
 logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
-
 informatyka w logistyce
-
 eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
-
 zarządzanie jakością produkcji i usług
-
 zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
- systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
- informatyczne systemy zarządzania produkcją
-
 zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi  – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(również studia w języku angielskim)
studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
-
 systemy transportu zintegrowanego


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT
s
tudia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
-
 zarządzanie systemami transportowymi w Europie
-
 logistyka transportu zintegrowanego
-
 ekologistyka
-
 żegluga śródlądowa
-
 ubezpieczenia transportowe
-
 eksploatacja portów i floty morskiej
-
 informatyka w transporcie
-
 eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
-
 logistyka przedsiębiorstw
- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
-
 informatyka w logistyce
-
 eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
- zarządzanie jakością produkcji i usług
-
 zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
-
 systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
-
 informatyczne systemy zarządzania produkcją
-
 zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
-
 systemy transportu zintegrowanego

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
-
 logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

 
 
 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...