Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie
Odsłon [ 1999 ]
Komentarze

2018-05-12 14:17:22 Judi
WDkdbCnmNI
XW2tEt https://www.genericpharmacydrug.com

2018-04-18 05:45:47 mike11
JShpkoqMgIaNMbD
UVW2Eu https://www.genericpharmacydrug.com

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

Telefon: (22) 787-65-47
05-200 Wołomin, ul. Kazimierza Wielkiego 1

sekretariat.zs3@gazeta.pl
www.lo3.wolomin.pl


Oferta

Klasa HUMANISTYCZNA / MEDIALNA
Przedmioty wiodące: język polski, historia, WOS 
Języki: Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać  język: hiszpański, rosyjski lub niemiecki.
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, historia.
 
Klasa INFORMATYCZNA
Przedmioty wiodące: informatyka, matematyka, fizyka, j. angielski
Języki: Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać  język: hiszpański, rosyjski lub niemiecki.
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, informatyka.
 
Klasa LINGWISTYCZNA 
Przedmioty wiodące: język polski,  geografia, j. angielski oraz j. hiszpański lub j. niemiecki 
Języki: Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać  język: hiszpański lub niemiecki w rozszerzeniu lub j. rosyjski w zakresie podstawowym.
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, geografia.
 
Klasa PRZYRODNICZA
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, matematyka
Języki: Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać  język: hiszpański, rosyjski lub niemiecki.
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia. 

 

NASZA SZKOŁA

Szkoła ta jest szkołą publiczną będącą częścią Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie. Liceum powstało we wrześniu 1994 r. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wołomin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Obecnie w szkole istnieje 12 klas. Liczba uczniów w poszczególnych klasach waha się w granicach od 26 do 34. Całkowita liczba uczniów w szkole wynosi 353. Corocznie maturę zdaje około 130 abiturientów.

Jesteśmy najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie. Wyróżniają nas wysokie wyniki nauczania. W ostatnich latach nasi licealiści bardzo dobrze zdawali egzaminy maturalne. O przyjęcie do liceum corocznie ubiega się ok. 400 kandydatów, a przyjmowanych jest ok. 120. Działalność szkoły wspiera powołane przez przyjaciół szkoły Stowarzyszenie „Stara Siódemka”.

KADRA

W szkole pracują doświadczeni i dobrze przygotowani zawodowo nauczyciele. W większości są to nauczyciele dyplomowani. Drugoroczność w naszej szkole grozi tylko tym uczniom, którzy „bardzo się o to starają”.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

W szkole prężnie działa koło dziennikarskie. Uczniowie biorą udział w warsztatach oraz spotkaniach z prakty­kującymi dziennikarzami wiodących mediów. Prowa­dzą internetową gazetkę szkolną „Szkolny Magiel”. Aktywność i zaangażowanie młodych dziennikarzy sprawiły, iż klasa medialna i koło zainteresowań zostały objęte patronatem Wydziału Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, z którą nasze liceum podpisało porozumienie o współpracy.

W odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych pomagają zajęcia plastyczne, na których można miło spędzić wolny czas, poznając różnego rodzaju techniki zdobnicze np. decupage.

W szkole realizowany jest projekt „Bliżej historii”, w ramach którego pogłębiamy wiedzę o wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej i z historii współczesnej. Na spotkania szkolne zapraszamy „świadków historii”. Przygotowujemy i współtworzymy imprezy artystyczne dla społeczności szkolnej gminy i powiatu. Na nasze spotkania przychodzą nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy miasta.

Dbamy o rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi: gościmy studentów z całego świata (między innymi z Grecji, Rumunii, Egiptu, Brazylii, Chin, Indonezji), bierzemy aktywny udział w „Szkole Liderów EuroWeek”, wyjeżdżamy na warsztaty językowe do Londynu, Hiszpanii oraz na Maltę.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Młodzież naszej szkoły ma możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Dokument ten umożliwia absolwentom lepszy start w życie zawodowe i może być pomocny na wyższych uczelniach.

Sukcesem Koła Europejskiego jest kilkakrotny udział i zwycięstwo w finale konkursu europejskiego „Jestem Europejczykiem”. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach językowych i przedmiotowych. Młodzież uzdolniona artystycznie odnosi sukcesy w konkursach i przeglądach recytatorskich czy teatralnych.

Od kilku lat organizowane są zajęcia dodatkowe dla dziewcząt i chłopców chcących reprezentować szkołę na zawodach Licealiady Powiatu Wołomin. Uczniowie ci rozwijają swoje umiejętności sportowe w grach zespołowych takich jak piłka siatkowa, koszykowa i ręczna. W latach 2007-2014 nasi sportowcy zajmowali i zajmują miejsca na podium.

KLIMAT SZKOŁY

Wyróżnikiem naszej szkoły jest panująca w niej miła atmosfera i życzliwy stosunek do ucznia. Poza opieką wychowawców każdy uczeń może liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga, sekretarza szkoły oraz dyrekcji. W trosce o budowanie pozytywnych więzi młodzież wyjeżdża na obozy integracyjne, wycieczki szkolne, spektakle teatralne, seanse kinowe. 

Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...