Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Uniwersytet Łódzki
Odsłon [ 1371 ]
Nasze atuty:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na pierwszym miejscu pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a na drugim miejscu pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne
 •  
 • Ścisła współpraca z pracodawcami w ramach projektów: Akademickie Biuro Karier Zawodowych, Recruitment Day, Akademia Kompetencji, Start w Karierę, Praktyczny Dyplom, Santander Univesidades
 •  
 • Rady Biznesu działające na każdym wydziale
 •  
 • Otwieramy drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata
 •  
 • ponad 70 lat tradycji
 •  
 • Umożliwiamy drogę do kariery naukowej (nowoczesne zaplecze techniczne)
 •  
 • Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3), Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore), Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours), Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours), zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster), Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin USA).
 •  
 • Nasze kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnieć, że informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy się oceną wyróżniającą PKA.
 •  
 • Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.
 •  
 • Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu ERASMUS+ studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.
 •  

Rekrutacyjne hity:
 
prawo
psychologia
filologia angielska
lingwistyka dla biznesu
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
pedagogika
logistyka
 
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

Tel: 42 635-41-78, 635-40-40, 635-40-83; Fax: 42 635-40-43
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68


rekrutacja@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.plOferta

 

STUDIA STACJONARNE – studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia

 
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Biologia (bloki licencjackie: biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa, genetyka)

Biologiaspec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody

Biomonitoring
Biotechnologia
Mikrobiologia
Ochrona środowiska
 
WYDZIAŁ CHEMII:
Analityka chemiczna
Chemia kosmetyczna

Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów

Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce

Nanotechnology (studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ)

 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY:
Analityka gospodarcza
Analityka społeczna
Ekonomia miasta zrównoważonego* (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ)
Ekonomia
Ekonomia ekobiznes
Ekonomia, studia w języku angielskim
Europeistyka
Gospodarka przestrzenna
Bankowość i finanse cyfrowe
Informatyka i ekonometria
Informatyka
Inwestycje i nieruchomości
Finanse i rachunkowość

Finanse międzynarodowe (kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób)

Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Praca socjalna
Rynek finansowy
Socjologia

Polityka społeczna (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ)

 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
Dziennikarstwo międzynarodowe

Ekonomika kultury* (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ) 

Filmoznawstwo* (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ)

Filologia angielska, spec. anglistyczna(specjalizacja translatorska lub nauczycielska)

Filologia angielska, spec. filologia angielska z drugim językiem obcym (zaawansowanym – niemiecki, rosyjski lub od podstaw – niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, słoweński)

specjalizacja zawodowa do wyboru: translatorska lub nauczycielska(dwuprzedmiotowa dla języka zaawansowanego)

Filologia angielska, spec. filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja zawodowa: tłumaczeniowa lub nauczycielska

Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności

Filologia germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym(zaawansowanym – angielski; od podstaw – hiszpański, włoski, francuski, słoweński)

Filologia polska

Filologia, spec. filologia hiszpańska + język angielski

Filologia, spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi jęz. zaawansowany - angielski, rosyjski, niemiecki)

Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (jęz. francuski zaawansowany, drugi jęz. od podstaw - włoski lub hiszpański)

Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce

Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim

Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw

Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim

Filologia, spec. filologia słowiańska

Filologia, spec. filologia włoska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja w środowisku cyfrowym
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu
Logopedia z audiologią

Nowe media* (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ)

Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Nauk Geograficznych)

Studia polsko-niemieckie(prowadzone razem z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY:
Archeologia
Etnologia
Filozofia
Historia sztuki

Historia, spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska

Okcydentalistyka

Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filologicznym orazNauk Geograficznych)

Religioznawstwo
 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ:

Fizyka, spec. fizyka, fizyka medyczna, nanotechnologia, nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki

Fizyka techniczna (3,5-letnie studia inżynierskie),spec. fizyka medyczna, akustyka i realizacja dźwięku * (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ)

Informatyka, spec.: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie), specjalizacje: systemy i aplikacje mobilne, algorytmy i programowanie, bazy danych i aplikacje internetowe, administracja sieciami i systemami informatycznymi, grafika użytkowa

Nanotechnology (studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ)

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI:

Analiza danych (3,5-letnie studia inżynierskie)

Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych, logistyka z systemami informatycznymi, grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka - studia w języku angielskim  

Matematyka, spec. matematyka ogólna, matematyka teoretyczna, analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna, nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki

Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH:

Climatology, studia w języku angielskim
Geografia
Geografia, studia w języku angielskim
Geomonitoring

Studia regionalne

Turystyka i rekreacja

Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki)

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Zarządzania)

Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Filologicznym)

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU:

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę

Psychologia, studia jednolite magisterskie, spec. psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

Administracja

Polityka społeczna (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ)

Prawo, studia jednolite magisterskie

 
 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH:

Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy), spec. media i kultura, kultury w dialogu międzynarodowym

Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication – studia w języku angielskim

Politologia, spec. polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych, bezpieczeństwo międzynarodowe, kultura polityczna i polityka historyczna

Politologia, spec. Security Studies – studia w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja, komunikowanie międzynarodowe, dziennikarstwo międzynarodowe, Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych

Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies, studia w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. Estudios Latinoamericanos, studia w języku angielskim i hiszpańskim

Studia azjatyckie * (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ)

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:

Analityka biznesu

Business Management – studia w języku angielskim

Management and Finance – studia w języku angielskim

Finanse i inwestycje

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)

Logistyka
Marketing

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Rachunkowość

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie, spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu, zarządzanie projektami

 

FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie
 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE:

Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE:

Filologia polska, Kulturoznawstwo, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filmoznawstwo, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia spec.: Filologia romańska z drugim językiem obcym, Filologia spec. Filologia słowiańska, Filologia spec.: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, Filologia spec.: Filologia rosyjska, Nowe Media, Etnologia, Filozofia, Historia, Historia Sztuki, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe studia kulturowe, Politologia, Studia regionalne, Turystyka i rekreacja

 
 
 
STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia
 
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Biologia,spec. biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna z bioinformatyką, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa

Biotechnologia,spec. biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna,

biotechnologia roślinna
Genetyka
Mikrobiologia

Ochrona środowiska,spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska, ekohydrologia (studia w języku angielskim)

 
WYDZIAŁ CHEMII:
Analityka chemiczna
Chemia kosmetyczna

Chemia,spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów

Chemia,spec. chemia w nauce i gospodarce

Nauczanie chemii
 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY:
Analityka gospodarcza
Analityka społeczna

Economics and International Business – studia w języku angielskim

Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Informatyka
Inwestycje i nieruchomości
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Gospodarka przestrzenna
Polityka społeczna
Praca socjalna
Rynek finansowy
Socjologia
 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media

Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, z drugim językiem obcym (hiszpański, włoski, francuski, angielski)

Filologia polska

Filologia, spec. filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna

Filologia, spec. filologia klasyczna

Filologia, spec. filologia romańska, specjalizacje: filologia romańska z drugim językiem romańskim, filologia romańska z drugim językiem obcym i elementami tłumaczenia, filologia romańska z traduktologią

Filologia, spec. filologia rosyjska, specjalizacja: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu

Filologia, spec. filologia słowiańska

Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja translatorska, nauczycielska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kulturoznawstwo
Logopedia
 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY:
Archeologia
Etnologia
Filozofia

Historia sztuki, spec. krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki, spec. ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

Historia, spec. nauczycielska, ogólnohistoryczna

Regionalistyka kulturowa* (pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ) 
Religioznawstwo
 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ:

Fizyka, spec. fizyka, fizyka medyczna, nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki

Informatyka, spec. informatyka stosowana, superkomputery i symulacje (specjalność prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net) (studia 1,5-roczne)

Informatyka, spec. informatyka stosowana, superkomputery i symulacje (specjalność prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowychi z firmą AMG.net) (studia 2-letnie)

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI:

Informatyka, spec. interaktywne media, systemy informatyczne

Informatyka, studia w języku angielskim

Matematyka, spec. analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka ogólna, nauczycielska w zakresie matematyki, teoretyczna

Geoinformacja (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych)

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH:

Geografia – specjalność w języku angielskim

Geografia

Geoinformacja (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

– studia w języku angielskim

Turystyka i rekreacja

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU:

Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę

Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Pedagogika, spec. pedagogika wieku dziecięcego

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

Administracja
 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH:

Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy) spec. światowe dyskursy kultury, społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy) spec.: Intercultural Communication, studia prowadzone w języku angielskim

Politologia, spec. doradztwo i zarządzanie polityczne, diagnozowanie i prognozowanie polityczne, bezpieczeństwo państwa

Politologia, spec. Political Management, studia w jęz. angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies and Mass Media, studia prowadzone w języku angielskim, studia prowadzone w językach polskim i angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia prowadzone w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. Cultura – Sociedad – Politica, studia prowadzone w języku hiszpańskim

Stosunki międzynarodowe, spec. dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

Stosunki międzynarodowe, spec. European Studies, studia prowadzone w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. iberoamerykańska

Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia prowadzone w języku angielskim, studia prowadzone w języku polskim i angielskim

Stosunki międzynarodowe, spec. brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

Stosunki międzynarodowe, spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych

Stosunki międzynarodowe, spec. orientalna

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:

Business Management, studia prowadzone w języku angielskim

Finanse i rachunkowość, spec. doradca finansowy, rachunkowość i zarządzanie finansami

Logistyka, spec. informatyka w logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie, spec. marketing, zarządzanie publiczne, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwam, zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie, spec. zarządzanie biznesem, studia dla nieekonomistów

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych)

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych) – studia w języku angielskim

 

FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

Leśnictwo (studia 2-letnie) lub (studia 1,5-roczne) 

 
 
STUDIA NIESTACJONARNE – studia jednolite magisterskie i studia I stopnia
 
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Biologia(bloki licencjackie: biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa, genetyka)

Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody

Ochrona środowiska
 
WYDZIAŁ CHEMII:
Chemia kosmetyczna

Chemia,spec. chemia w nauce i gospodarce

 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY:
Analityka społeczna
Ekonomia
Ekonomia ekobiznes

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Finanse i rachunkowość

Logistyka
Praca socjalna
Socjologia
 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Lingwistyka dla biznesu
 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY:
Historia sztuki
 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ:

Informatyka, spec.: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie), specjalizacje: systemy i aplikacje mobilne, algorytmy i programowanie, bazy danych i aplikacje internetowe, administracja sieciami i systemami informatycznymi, grafika użytkowa

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI:

Analiza danych (3,5-letnie studia inżynierskie)

Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafika komputerowa i projektowanie gier

Matematyka, spec. matematyka finansowa
 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH:

Turystyka i rekreacja

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Zarządzania)

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU:

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Psychologia, studia jednolite magisterskie, spec. psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

Administracja

Prawo, studia jednolite magisterskie

 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)

Logistyka

GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

– kierunki:

Zarządzanie, (spec.: analityka systemowa i technologie e-biznesu, zarządzanie projektami), Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – kierunki:

Rachunkowość, Finanse i inwestycje

 

FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

Administracja

Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie)

Zarządzanie
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia
 
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Biologia,spec. biologia stosowana i molekularna, biologia środowiskowa

Ochrona środowiska,spec. ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, ekologia człowieka

 
WYDZIAŁ CHEMII:

Chemia,spec. chemia w nauce i gospodarce

Nauczanie chemii
 
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY:
Analityka społeczna
Ekonomia
Ekonomia Ekobiznes
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Gospodarka przestrzenna
Praca socjalna
Socjologia
 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska, specjalność anglistyczna, specjalność translatoryka

 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY:

Historia sztuki, spec. krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki, spec. ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ:

Informatyka, spec. informatyka stosowana (studia 2-letnie) lub (studia 1,5-roczne)

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI:

Informatyka, spec. interaktywne media, systemy informatyczne

Matematyka, spec. matematyka finansowa
 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH:

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Turystyka i rekreacja

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU:

Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Pedagogika, spec. pedagogika wieku dziecięcego

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

Prawo medyczne

Prawo podatkowe i rachunkowość (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Prawo zatrudnienia – kadry i płace

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:

Finanse i rachunkowość, spec. doradca finansowy, rachunkowość i zarządzanie finansami

Logistyka, spec. informatyka w logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw

Prawo podatkowe i rachunkowość (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji)

Zarządzanie, spec. marketing, zarządzanie publiczne, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwami, zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie, spec. zarządzanie biznesem, studia dla nieekonomistów

Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych)

 

FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

Administracja

Leśnictwo (studia 2-letnie) lub (studia 1,5-roczne) 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia germańska, Filologia angielska, Filologia spec. Filologia romańska, Filologia spec. Filologia klasyczna, Filologia spec. Filologia słowiańska, Filologia spec. Filologia rosyjska, Filologia polska, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Kulturoznawstwo, Etnologia, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Stosunki międzynarodowe, Politologia, Międzynarodowe studia kulturowe

Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...