Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Uniwersytet Łódzki
Odsłon [ 1084 ]
Nasze atuty:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na pierwszym miejscu pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a na drugim miejscu pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne
 •  
 • Ścisła współpraca z pracodawcami w ramach projektów: Akademickie Biuro Karier Zawodowych, Recruitment Day, Akademia Kompetencji, Start w Karierę, Praktyczny Dyplom, Santander Univesidades
 •  
 • Rady Biznesu działające na każdym wydziale
 •  
 • Otwieramy drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata
 •  
 • ponad 70 lat tradycji
 •  
 • Umożliwiamy drogę do kariery naukowej (nowoczesne zaplecze techniczne)
 •  
 • Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni: Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3), Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore), Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours), Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours), zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster), Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin USA).
 •  
 • Nasze kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnieć, że informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy się oceną wyróżniającą PKA.
 •  
 • Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.
 •  
 • Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu ERASMUS+ studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.
 •  

Rekrutacyjne hity:
 
prawo
psychologia
filologia angielska
lingwistyka dla biznesu
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
pedagogika
logistyka
 
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

Tel: 42 635-41-78, 635-40-40, 635-40-83; Fax: 42 635-40-43
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68


rekrutacja@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl


Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...