Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Odsłon [ 1836 ]
Nasze atuty:
 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią pedagogiczną kształcącą nauczycieli i wychowawców 
 
Studia realizowane są na sześciu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz na Wydziale Sztuki.
 
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pedagogicznego daje możliwość kształcenia na 41 kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych
 
W prestiżowym rankingu Perspektyw zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni pedagogicznych
 
Wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, eksperci nie tylko w dziedzinie edukacji
 
Ponad 16 000 studentów ( w tym ponad 200 obcokrajowców)
 
Około 150 000 absolwentów
 
Studia I, II stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe, doktoranckie  
 
Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi  
 
Zaplecze dydaktyczne Uniwersytetu składa się obecnie z blisko 20 obiektów wśród których znajdują się między innymi budynki dydaktyczne, centrum kongresowe, centrum sportu i rekreacji a także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w uroczym zakątku Gorców – na Suhorze.
 
Studenci mogą korzystać z domów studenckich, nowoczesnej bazy sportowej, co w połączeniu z opieką socjalną i medyczną tworzy przyjazną atmosferę studiowania
 
Ponad 180 uczelni partnerskich na świecie
 
Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe
 
Uniwersytet współpracuje z ośrodkami naukowymi z całej Europy. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności poza granicami naszego kraju
 
Nowoczesne zaplecze sportowe (m.in. pływalnia, siłownia, sauna, sala gimnastyczna, sala fitness)
 
Nowoczesne pracownie, multimedialne sale wykładowe, laboratoria
 
Studenci mogą rozwijać swoje pasje poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, zaangażowanie w kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego „Bakałarz
 
Uniwersytet Pedagogiczny posiada pierwszą w Krakowie Strefę Studenta – która zapewnić może chwile relaksu i rozrywki.  
 
Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w krakowskiej edycji gry Monopoly
 
Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Stanowią doskonałą kadrę nauczycielską, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i w biznesie.
 

Rekrutacyjne hity:

Psychologia 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Filologia, specj. filologia angielska
Pedagogika, specj. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Filologia, specj. język hiszpański
 
Komentarze

2018-05-12 14:18:40 Judi
JrNURIkGVNQL
oBUpD2 https://www.genericpharmacydrug.com

2018-04-18 06:01:06 mike11
JrtpWfSTugPYLAdq
DuaoJ9 https://www.genericpharmacydrug.com

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel: 12 662 60 14
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2


info@up.krakow.pl
www.up.krakow.plOferta


Wykaz kierunków ze specjalnościami i kryteriami przyjęć 


Wykaz kierunków 2016/2107
 

1. Administracja

2. Animacja kultury w przestrzeni społecznej (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

3. Architektura informacji

4. Bezpieczeństwo narodowe

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne

6. Bioinformatyka

7. Biologia

8. Digital Design

9. Edukacja Techniczno – Informatyczna

10. Etyka-mediacje i negocjacje

11. Filologia polska

12. Filologia

• Filologia spec. filologia angielska

• Filologia spec. filologia germańska

• Filologia spec. filologia hiszpańska

• Filologia spec. filologia romańska

•Filologia spec. filologia rosyjska

• Filologia, spec. filologia romańska z językiem angielskim

• Filologia, spec. filologia romańska z językiem rosyjskim

• Filologia, spec. filologia rosyjska z językiem angielskim

• Filologia, spec. filologia rosyjska z językiem francuskim

• Filologia, spec. filologia włoska

13. Filozofia

14. Fizyka

15. Geografia

16. Gospodarka przestrzenna

17. Grafika

18. Historia

19. Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

20. Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo 

21. Informatyka

22. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

23. Malarstwo

24. Matematyka

25. Ochrona środowiska

26. Odnowa biologiczna

27. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

28. Pedagogika specjalna

29. Pedagogika

• Pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe

• Pedagogika, spec. edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydaktyki

• Pedagogika, spec. edukacja dla zrównoważonego rozwoju

• Pedagogika, spec. edukacja dorosłych z gerontopedagogiką

• Pedagogika, spec. kreowanie lokalnej polityki społecznej

• Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w języku angielskim

• Pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe

• Pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

• Pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju

• Pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza

• Pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną

• Pedagogika, spec. edukacja medialna

30. Politologia

31. Praca socjalna

32. Prawo

33. Psychologia

34. Socjologia

35. Stosunki międzynarodowe

36. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

37. Sztuka i media 

38. Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 

39. Turystyka i rekreacja

40. Wzornictwo

41. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

 

 

Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...