Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Odsłon [ 5770 ]
 

Nasze atuty:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

ZNANI ABSOLWENCI

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA

LICZNE STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

PRESTIŻOWE FESTIWALE

WYPRAWY NAUKOWO-TURYSTYCZNE

WIECZORY FILMOWE

PASJA JEST WCIĄŻ GŁODNA WIEDZY.
STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE.
 


Rekrutacyjne hity:

- Bałkanistyka
- Filmoznawstwo i kultura mediów
- Filologia polska
- Studia śródziemnomorskie
- Wiedza o teatrze
 

Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 61 829 46 94, faks 61 829 46 90
61-701 Poznań, ul. Fredry 10


dziewfpk@amu.edu.pl
www.wfpik.amu.edu.plOferta

Profile Instytutów i Katedr Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Facebooku:

- Instytut Filologii Polskiej
- Instytut Filologii Słowiańskiej
- Instytut Filologii Klasycznej
- Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk
- Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
 

UNIWERSYTET
im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 829 46 94, faks 61 829 46 90
dziewfpk@amu.edu.pl
www.wfpik.amu.edu.pl
http://polonistyka.amu.edu.pl/
http://teatrologia.amu.edu.pl/
 http://www.filmoznawstwo.com/
https://www.facebook.com/ifpuam
https://www.facebook.com/ifsuam
https://www.facebook.com/ifkuam
https://www.facebook.com/pages/Katedra-Dramatu-Teatru-i-Widowisk-UAM-w-Poznaniu/225665220862422?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Filmoznawstwo-Katedra-Filmu-Telewizji-i-Nowych-Medi%C3%B3w-UAM/197898187016827?fref=ts
 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą:

·         Instytut Filologii Polskiej,

·         Instytut Filologii Klasycznej,

·         Instytut Filologii Słowiańskiej,

·         Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk,

·         Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów.

 

Studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej to propozycja dla tych, którzy poważnie myślą o swej zawodowej przyszłości. 

 

Wielość możliwości zawodowych pokazuje, że studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej pozwalają na znalezienie ciekawej, dobrej pracy. Nasi wykładowcy zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie, a specjalności i związane z nimi staże oraz praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności.

 

Wybierz jeden z wielu kierunków, po których skończeniu możesz zostać m.in.:  

 

·         dziennikarzem, publicystą, researcherem, copywriterem, sprawozdawcą, prezenterem,

·         wydawcą książek, ich redaktorem lub korektorem,

·         bibliotekarzem, pracownikiem archiwów, muzeów, domów i ośrodków kultury,

·         pisarzem,

·         specjalistą public relations,

·         logopedą,

·         tłumaczem,

·         przewodnikiem wycieczek,

·         nauczycielem (języka polskiego), a także (jednocześnie) nauczycielem dwóch przedmiotów (języka polskiego i historii, języka polskiego i łaciny, języka polskiego i etyki),

·         pracownikiem placówek kultury, kuratorem,

·         pracownikiem instytucji samorządowych, a także placówek zajmujących się promocją polskiej kultury za granicą,

·         rzecznikiem prasowym,

·         krytykiem literackim i/lub muzycznym,

·         organizatorem festiwali,

·         właścicielem małej firmy,

·         filmoznawcą, krytykiem filmowym, reżyserem.

 
 
 

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

 

Bałkanistyka

 

Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lektoraty języków obcych prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języków słowiańskich oraz bałkańskich jako obcych native speakerzy, a pozostałe zajęcia pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Balkanistyka-%28DLx-Ba%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Balkanistyka-%28DUx-BA%29

 

Studia II stopnia w języku angielskim: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Balkanistyka-studia-w-jezyku-angielskim-%28DUx-BAA%29

 
 

Filmoznawstwo i kultura mediów

 

Pierwszy w Polsce kierunek o unikatowym programie, utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o sztuce filmowej i zyskać wszechstronną orientację we współczesnej kulturze medialnej.

 

Dokładniejsze informacje: http://www.filmoznawstwo.com/

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filmoznawstwo-i-kultura-mediow-%28DLx-FKM%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filmoznawstwo-i-kultura-mediow-%28DUx-FKM%29

 
 

Filologia polska

Nie spodziewasz się, w ilu zawodach możesz pracować, będąc absolwentem filologii polskiej! To od Ciebie zależy, czy zostaniesz nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bibliotekarzem, pisarzem, specjalistą public relations czy logopedą. Sprawdź, jakie masz możliwości! Jest ich więcej niż myślisz.

W trakcie nauki poznasz rynek pracy dzięki praktykom i płatnym stażom.

 

Dokładniejsze informacje: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-licencjackich2/filologia-polska

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-polska-%28DLx-FilPol%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-polska-%28DUx-FilPol%29

 
 

Filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach)

 

Kierunek stworzony z myślą o obcokrajowcach, którzy chcą poznać język polski i kulturę naszego kraju.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.cp.edu.pl/pl/dla-studenta/kierunki_studiow/fil_pol_jako_obca/index.html

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-polska-jako-obca-%28zajecia-w-Slubicach%29-%28DLx-JPO%29

 
 

Filologia, specjalność filologia bułgarska

 

Filologia bułgarska ma najdłuższą tradycję dydaktyczną w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM. Studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). 

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-bulgarska-%28DLx-FilBul%29

 

Studia II stopnia:https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-bulgarska-%28DUx-FilBul%29

 
 

Filologia, specjalność filologia chorwacka

 

Językiem kierunkowym na filologii chorwackiej jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka chorwackiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka chorwackiego jako obcego native speakerzy oraz polscy nauczyciele akademiccy. 

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-chorwacka-%28DLx-FCH%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-chorwacka-%28DUx-FCH%29

 
 

Filologia, specjalność filologia czeska

Studia bohemistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka czy zgłębianie historii czeskiej literatury. To także poznawanie kultury i zwyczajów południowych sąsiadów, liczne spotkania z ludźmi nauki i artystami.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-czeska-%28DLx-FCZ%29

 
 

Filologia, specjalność filologia klasyczna

 

Jeśli interesuje Cię kultura starożytnych Greków i Rzymian, masz zdolności analityczne, a nauka języków obcych przychodzi Ci z łatwością, jest to kierunek idealny dla Ciebie. Z nami odkryjesz korzenie cywilizacji europejskiej i zadziwiające oblicza kultury antycznej, opanujesz perfekcyjnie języki klasyczne: łacinę i grekę, uzyskasz kompetencje tłumacza literatury greckiej i łacińskiej różnych epok. W czasie studiów zdobędziesz także specjalizację archiwistyczno-edytorską (I stopień) i nauczycielską (II stopień).

 

Dokładniejsze informacje: https://ifk.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/filologia-klasyczna

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-klasyczna-%28DLx-FilKlas%29

 

Studia II stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-klasyczna-%28DUx-FilKlas%29

 
 

Filologia, specjalność filologia serbska

 

Językiem kierunkowym na filologii serbskiej jest język serbski, którego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych). Lektorat języka serbskiego prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy. 

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-serbska-%28DLx-FS%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-serbska-%28DUx-FS%29

 
 

Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska

 

Studiując kierunek filologia słowiańska i filologia polska, zwany także studiami slawistyczno-polonistycznymi, studenci uczą się jednocześnie języka rosyjskiego, a także zdobywają wiedzę z zakresu historii i kultury Rosji. Języka kierunkowego studenci uczą się od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków konferencyjnych).

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-slowianska-i-filologia-polska-%28DLx-FSP%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-filologia-slowianska-i-filologia-polska-%28DUx-FilSlowPol%29

 
 

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie

 

Jedyny w Polsce kierunek pozwalający rozwijać zainteresowania kulturą antyczną i cywilizacją śródziemnomorską, a jednocześnie zapewniający zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w branży turystycznej. W czasie studiów zaznajomisz się z kulturą krajów śródziemnomorskich, poznasz turystyczne atrakcje Śródziemnomorza oraz antyczne i współczesne języki tego regionu (w programie studiów przewidziano kilkaset godzin nauczania wybranego języka romańskiego).

 

Dokładniejsze informacje:

 
 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-studia-srodziemnomorskie-%28DLx-FSROD%29

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-studia-srodziemnomorskie-%28DUx-FSROD%29

 

Studia II stopnia w języku angielskim (Mediterranean Studies)

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-studia-srodziemnomorskie-studia-w-jezyku-angielskim-%28DUx-FSRODA%29

 
 

Filologia, studia południowosłowiańskie

 

Program studiów specjalności studia południowosłowiańskie ma za zadanie nie tylko uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ale także: 1. zdobycie podstawowej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej krajów specjalizacji w kręgu narodów południowosłowiańskich (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii) dawniej i współcześnie; 2. zdobycie wiedzy na temat historii krajów specjalizacji na tle dziejów Półwyspu Bałkańskiego i Europy; 3. zapoznanie z głównymi epokami, prądami i twórczością czołowych przedstawicieli ze wskazaniem na uwarunkowania historyczne, konfesyjne, narodowe i kulturowe twórczości literackiej; 4. zdobycie podstawowej wiedzy na temat współczesnego języka specjalizacji na tle rozwojowym języków południowosłowiańskich i bałkańskiej ligi językowej; 5. zdobycie wiedzy z zakresu etnogenezy Słowian oraz dziejów i znaczenia południowosłowiańskich idei wspólnotowych. W ramach kierunku student będzie uczyć się dwóch języków z grupy południowosłowiańskiej.

 
 

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

 

Jeśli planujesz w przyszłości otworzyć małą firmę lub promować kulturę w Europie Środkowej, to są to studia stworzone dla Ciebie. Nie wahaj się i przekraczaj granice!

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-magisterskich/filologiczno-historyczne-studia-rodkowoeuropejskie2

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologiczno-historyczne-studia-srodkowoeuropejskie-%28DUx-FH%29

 
 

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

 

Kierunek dla tych, którzy chcą zostać nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej – uczyć języka polskiego oraz odkrywać przed uczniami tajniki początków kultury europejskiej. Studia dla miłośników mitów, starożytności oraz osób chcących szukać śladów dawnej kultury w codzienności. W czasie studiów poznasz literaturę polskiego renesansu, baroku i oświecenia tworzoną nie tylko w języku polskim, ale także po łacinie, będziesz umiał dostrzecwpływy antyku w ojczystej kulturze. Zostaniesz nauczycielem języka polskiego w pełni rozumiejącym dziedzictwo kulturowe antyku i umiejącym je popularyzować.

 

Dokładniejsze informacje:

https://ifk.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Latynistyczno-polonistyczne-studia-nauczycielskie-%28DLx-LP%29

 
 

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

 

Absolwenci tego kierunku mają uprawnienia, by nauczać aż dwóch przedmiotów (języka polskiego i etyki). To okazja, by stać się nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej, by rozwijać później swoje zainteresowania filozoficzne lub polonistyczne, to także dwa razy więcej szans na rynku pracy!

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/aktualnoci

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Polonistyczno-filozoficzne-studia-nauczycielskie-%28DLx-PF%29

 
 

Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Humanistyka w szkole)

 

Studia dla tych, którzy chcą zostać nowoczesnym nauczycielem dwóch przedmiotów (języka polskiego i historii). To podwójne wyzwanie i podwójne możliwości!

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-licencjackich2/humanistyka-w-szkole.-polonistyczne-studia-nauczycielskie

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Humanistyka-w-szkole-polonistyczno-historyczne-studia-nauczycielskie-%28DLx-HWS%29
 
 

Polacy i Niemcy w Europie

 

Chcesz zdobyć jednocześnie dyplomy dwóch uczelni: polskiej i niemieckiej? Planujesz w przyszłości podjąć pracę w instytucji kulturalnej, firmie lub fundacji z Niemiec? Ten kierunek jest dla Ciebie!

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-magisterskich/polacy-i-niemcy-w-europie

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Polacy-i-Niemcy-w-Europie-%28DUx-PNWE%29

 
 

Polonistyka w kontekstach kultury

 

Podejmij wyzwanie – odważ się na nowatorskie studia! Poznawaj teksty kultury, dyskutuj o codzienności, twórz ciekawą humanistyczną przyszłość. Sam decyduj o kształcie Twojego programu studiów (choć pewnie nie będziesz chciał z niczego rezygnować).

Kończąc studia, stajesz się projektantem i animatorem różnych form aktywności społecznych i kulturalnych, specjalistą w zakresie mediów społecznościowych, profesjonalnym użytkownikiem języka i literatury, które nieustannie wchodzą w interakcje z kulturą, reklamą, polityką, historią, socjologią, geografią, teatrem i filmem. Polonistyka w kontekstach  kultury to szansa, z której warto skorzystać!

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/kierunki-na-studiach-magisterskich/polonistyka-w-kontekstach-kultury

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Polonistyka-w-kontekstach-kultury-%28DUx-PKK%29

 
 

Studia polonistyczno-germanistyczne

 

Studia prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej wraz z Instytutem Filologii Germańskiej.

Obejmują 3 specjalizacje:
 - nauczyciel języka polskiego
 - nauczyciel języka niemieckiego
 - specjalność translatorska
 W czasie nauki Student odbywa bardzo intensywny kurs języka niemieckiego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Studia-polonistyczno-germanistyczne,683

 

Studia południowosłowiańskie

 

Absolwent studiów jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności
nauczycielskiej, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Słowa kluczowe: filologia bułgarska, filologia chorwacka, studia południowosłowiańskie

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-studia-poludniowoslowianskie,666

 
 
 

Wiedza o teatrze

 

To kierunek dla osób, które interesują się różnymi typami widowisk i przemianami zachodzącymi w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączymy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii oraz wiedzy o mediach. Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich). Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://wot-wp.home.amu.edu.pl/studia/wot/

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Wiedza-o-teatrze-%28DLx-WOT%29

 
 

Media interaktywne i widowiska

 

Media Interaktywne i Widowiska to pierwszy w Polsce nowoczesny program dwuletnich studiów magisterskich opierający się na interdyscyplinarnych kompetencjach i umiejętnościach, które studenci nabywają poprzez przyjęcie w programie studiów perspektywy niwelującej rozwarstwienie pomiędzy naukami humanistycznymi, sztuką a współczesną rzeczywistością medialno-technologiczną. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Kultura i technologia.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://wot-wp.home.amu.edu.pl/studia/miiw/

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia II stopnia: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Media-interaktywne-i-widowiska-%28DUx-MW%29

 
 
 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Filologia polska

 

Nie spodziewasz się, w ilu zawodach możesz pracować, będąc absolwentem filologii polskiej! To od Ciebie zależy, czy zostaniesz nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą i redaktorem książek. Sprawdź, jakie masz możliwości! Jest ich więcej niż myślisz.

 

W trakcie nauki poznasz rynek pracy dzięki praktykom i płatnym stażom.

 

Dokładniejsze informacje: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/studia-zaoczne oraz http://polzaocz.amu.edu.pl/

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 

Studia I stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-polska-%28ZLx-FilPol%29

 

Studia II stopnia:

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-polska-%28ZUx-FilPol%29
 
 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

Charakterystyka: Studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. W programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Przewidziano również wykłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo.

Czas trwania: 3 semestry

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: http://poledyt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=53 

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul.
Fredry 10
tel. 61 829 46 94
e-mail:
mariolak@amu.edu.pl

 
 
 

Charakterystyka: Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

Czas trwania: 3 semestry

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: http://poledyt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul.
Fredry 10
tel. 61 829 46 94
e-mail:
annatkl@amu.edu.pl

 
 

Charakterystyka: Studia Podyplomowe w zakresie Gender kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje dotyczące sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych (mniejszości seksualnych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych), mniejszości narodowych i etnicznych, w ośrodkach prowadzących badania nad równością, dyskryminacją, monitorujących treści medialne dotyczące kobiet i mężczyzn, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się wdrażaniem praktyk równościowych.

Kierowniczka studiów: dr Agnieszka Gajewska

Czas trwania: 2 semestry

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: http://www.gender.amu.edu.pl/ (zakładka: ZAPISY)

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul.
Fredry 10, pok. nr 57
tel. 61 829 46 93
e-mail:
gender.studies@amu.edu.pl
www.gender.amu.edu.pl

 
 

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

 

Charakterystyka: Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów szkół wyższych, którzy, przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności nauczania polszczyzny obcokrajowców i osób wywodzących się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce (na przykład w szkołach języków obcych, w których naucza się polskiego cudzoziemców), bądź to w ośrodkach poza granicami kraju, w których naucza się języka polskiego jako obcego głównie obywateli danego kraju. Od kandydatów na Studia oczekuje się znajomości dowolnego języka obcego (program Studiów nie przewiduje kształcenia w tym zakresie).

Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć z zakresu trzech bloków tematycznych: dydaktycznego, lingwistycznego, kulturowego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcanie u Słuchaczy profesjonalnych umiejętności specjalistycznych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Czas trwania: 3 semestry

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: https://amu.edu.pl/__data/assets/file/0007/239830/podanie_podypl.doc

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
61-701 Poznań, ul.
Fredry 10
tel. 61 829 46 99, fax 61 829 46 93
e-mail:
katak@amu.edu.pl

 
 

STUDIA DOKTORANCKIE:

 

Studia Doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prowadzone są w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego, klasycznego i słowiańskiego w specjalnościach: historia literatury, teoria literatury, językoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, dydaktyka literatury i języka.

 
 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-doktoranckie

 

Uczestnikiem studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie nauk humanistycznych. Kandydaci oceniani są na podstawie punktowanej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której bierze się pod uwagę następujące elementy:

 

1. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (świadomość metodologiczną, kompetencje merytoryczne, kulturę języka, wstępny projekt pracy doktorskiej),
2. ocenę pracy magisterskiej,

3. aktywność naukową (publikacje, konferencje, stypendia naukowe, staże, nagrody) oraz
4. średnią ocen ze studiów magisterskich lub I i II stopnia.

 

         Więcej informacji: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-doktoranckie

 


 

Studia stacjonarne:

 

Studia I stopnia

 

Filologia polska

Specjalizacje: nauczycielska, logopedyczna, wydawnicza, dziennikarska, dokumentalistyczno-bibliotekarska, artystycznoliteracka, europejska edukacja kulturowa, kultura mediów cyfrowych, środkowoeuropejska

 
Filmoznawstwo i kultura mediów

Specjalizacja: kultura filmowa i medialna


Wiedza o teatrze

Specjalizacje:  interdyscyplinarne projekty kuratorskie, teatr społeczności lokalnych

 

Bałkanistyka z językiem albańskim i macedońskim (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziałem Historycznym)
Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna


Filologia bułgarska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

 

Filologia chorwacka

 Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

 

Filologia czeska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

 

Filologia serbska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

 

Filologia słowiańska i filologia polska z językiem rosyjskim

Specjalizacje: artystycznoliteracka, dokumentalistyczno-bibliotekarska, dziennikarska, europejska edukacja kulturowa, kultura mediów cyfrowych, nauczycielska, wydawnicza

 

Studia południowosłowiańskie z językiem bułgarskim i serbskim

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

 

Filologia klasyczna

Specjalizacje: archiwistyczno-edytorska

 

Studia śródziemnomorskie

Specjalizacja: turystyka kulturowa Śródziemnomorza

 

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie 

 

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie 

 

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

 

Studia polonistyczno-germanistyczne

 

Studia środkowoeuropejskie (makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny)

 

Filologia polska jako obca (Collegium Polonicum w Słubicach) 

 
 
 

Studia II stopnia:

 

Filologia polska

Specjalizacje: nauczycielska, przekładowa, komparatystyczna, edytorstwo naukowe, dziennikarstwo i public relations, operologiczna, estetyka literacka i performatywna, krytyka i praktyka literacka, komunikacja medialna


Filmoznawstwo i kultura mediów

Specjalizacja: informacja i techniki audiowizualne w mediach

 

Media interaktywne i widowiska

Specjalizacja: operologiczna

 

Bałkanistyka z językiem albańskim i macedońskim (kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny)

Specjalizacje: translatorska, kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

 

Balkan Studies with Macedonian and Albanian (in English). Non-EU students pay a tuition fee.

 

Filologia bułgarska

Specjalizacje: translatorska, kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

 

Filologia chorwacka

Specjalizacje: translatorska, kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

 

Filologia czeska

Specjalizacje: translatorska, kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

 

Filologia serbska

Specjalizacje: translatorska, kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej

 

Filologia klasyczna

Specjalizacje:  nauczycielska i ogólna

 
Studia śródziemnomorskie

Specjalizacja: turystyka kulturowa Śródziemnomorza

 

Studia śródziemnomorskie, czyli Mediterranean Studies (studia prowadzone w języku angielskim, studia odpłatne dla studentów spoza Unii Europejskiej)

 

Polacy i Niemcy w Europie

 

Polonistyka w kontekstach kultury 

 

Studia środkowoeuropejskie (makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny)

 
 
 

Studia niestacjonarne:

 

Studia I stopnia

 

Filologia polska

Specjalizacje: dziennikarska, nauczycielska, wydawnicza

 
 

Studia II stopnia:

 

Filologia polska

Specjalizacje: dziennikarstwo i PR, edytorstwo naukowe, europejska edukacja kulturowa, nauczycielska, edytorstwo tekstów literackich (XIX i XX wieku)

 
 

Studia podyplomowe:

https://wfpik.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-podyplomowe
 

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

Studia Podyplomowe Edytorstwa

 

Studia Podyplomowe w zakresie Gender

http://www.gender.amu.edu.pl/

 

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

 
 

Studia doktoranckie (III stopnia):

W ZAKRESIE: literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego, klasycznego i słowiańskiego

 

Specjalizacje: historia literatury, teoria literatury, językoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, dydaktyka literatury i języka

 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...