Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
2015-09-24 12:14:41
WSJO zaprasza na studia
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu została założona w 2000 roku i od tego czasu kształci kolejne pokolenia młodych ludzi zafascynowanych poznawaniem języków obcych, a także kultury, historii i literatury innych krajów. Poprzez bogatą ofertę edukacyjną, dostosowaną do zainteresowań kandydatów, znakomitą kadrę dydaktyczną i nowatorstwo zyskujemy zaufanie kolejnych roczników studentów.
 
Uczelnia wyraźnie odznacza się w krajobrazie poznańskich szkół wyższych, dzięki oferowanym konkretnym umiejętnościom – znajomości dwóch języków obcych na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, rozbudowanej o warsztaty tłumaczeniowe i znajomość języka specjalistycznego.
Jak wynika z badań prowadzonych wśród absolwentów naszej uczelni – nie mają oni trudności w znalezieniu pracy w czasach, kiedy znajomość dwóch języków obcych nie jest atutem, ale zwykłą koniecznością. 
Nasi studenci wśród planów na przyszłość najczęściej wymieniają zatrudnienie w charakterze tłumacza języków obcych, pracę w mediach, w branży turystycznej, staże i naukę za granicą, pracę w europejskich koncernach z siedzibą w Polsce lub w organizacjach międzynarodowych.
 
Studia za granicą
 
Wyjazd za granicę na studia jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. Właściwie każdy nasz student może wyjechać do jednej z uczelni europejskich, z którymi współpracujemy. Jedynym warunkiem jest dobra znajomość języka obcego. Wyjazdy na studia za granicę dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania nowych ludzi, bezpośredniego obcowania z kulturą danego obszaru językowego. To nie tylko okazja do podniesienia kwalifikacji językowych, ale również inspiracja do kontynuacji studiów na zagranicznej uczelni.

Program 2+2 

W ramach programu 2+2 nasi studenci mają wyjątkową okazję uzyskania podwójnego wykształcenia. Po dwóch latach studiów w WSJO i kolejnych dwóch na wybranej uczelni brytyjskiej:
- Middlesex University Londyn
- The University of Huddersfield
studenci otrzymują:
- polski dyplom ukończenia studiów licencjackich
- dyplom BA Hons (Bachelor of Arts) na kierunku English Language Studies.
 
Program Erasmus 
 
Dzięki prowadzonej przez WSJO współpracy z uczelniami w wielu krajach europejskich, masz szansę przeżyć prawdziwą międzynarodową przygodę z językiem.
Od wielu lat program „Erasmus” pozwala polskim studentom przez rok lub semestr cieszyć się nauką i życiem za granicą. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do wyjazdu są średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego.
 
Uczelnie partnerskie WSJO:
 
Universität Kassel (Niemcy)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Niemcy)
Universidad de Córdoba (Hiszpania)
Universidad de Murcia (Hiszpania)
Universidad de Castilla − La Mancha (Ciudad Real, Hiszpania)
Universidad de Almería (Hiszpania)
Universidad de León (Hiszpania)
Universidad de Huelva (Hiszpania)
Universidad de Vigo (Hiszpania)
Universidad de La Rioja (Logroño, Hiszpania)
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad de Sevilla  (Sevilla)
 
Uczelnia w centrum Poznania
 
Budynki Uczelni mieszczą się w ścisłym centrum Poznania, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można się pomiędzy nimi poruszać. Przy ulicy Św. Marcin 59 znajduje się siedziba władz Uczelni, administracja, biura dla studentów. Odbywa się tam również część zajęć. Podobnie jest z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 17/19, gdzie znajdują się sale dydaktyczne, wykładowe i biblioteka.
 
Filologie od podstaw
 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom studentów proponujemy również studia na filologii angielskiej lub germańskiej od podstaw. Oferta została stworzona z myślą o osobach, które miały dużą przerwę w nauce lub znają język na poziomie podstawowym. Studenci decydujący się na filologię od podstaw po trzech latach otrzymają taki sam dyplom ukończenia studiów I stopnia jak studenci rozpoczynający w grupach zaawansowanych.
 
 
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
 
ul. Św. Marcin 59
60-806 Poznań 
tel. 61 663 62 64; 
e-mail: info@wsjo.pl
 
Patroni medialni
Aktualności
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do zapoznawania się z ofertami edukacyjnymi uczelni i...
Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie
 Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie Uczelnia w pierwszym terminie na studia stacjonarne pierwszego stopnia zanotowała blisko 1000 zgłoszeń...
WSJO zaprasza na studia
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu została założona w 2000 roku i od tego czasu kształci kolejne pokolenia...