Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Odsłon [ 2120 ]
Nasze atuty:
 
• PRESTIŻ – Uczelnia doceniana przez niezależne instytucje w rankingach edukacyjnych; Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla przestrzegania wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy;
• EFEKTYWNOŚĆ – 95% absolwentów WSEI pracuje;
• WYSOKA JAKOŚĆ - program kształcenia dostosowany do wymogów rynku pracy i stale aktualizowany we współpracy z instytucjami partnerskimi, przygotowujący wyspecjalizowaną kadrę w różnych dziedzinach;
• DOŚWIADCZENIE -Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym;
• PRAKTYCZNOŚĆ – modułowy system kształcenia, głównym zadaniem jest połączenie solidnej wiedzy teoretycznej z nabywanymi umiejętnościami praktycznymi, 3 miesięczne praktyki zawodowe w partnerskich firmach i instytucjach,  Wykłady otwarte – jako rozszerzenie i uzupełnienie programu kształcenia; 
• NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA – laboratoria nowej generacji z unikalną aparatura badawczą, nowoczesne sale dydaktyczne, własna skomputeryzowana biblioteka, własny Dom Studenta o wysokim standardzie;
• MIĘDZYNARODOWOŚĆ – przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z partnerami zagranicznymi, międzynarodowa wymiana studentów i pracowników; rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia prowadzone w języku polskim i angielskim;
• AKTYWNOŚĆ - kołach naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach oraz w projektach badawczych i wdrożeniowych;
• ELASTYCZNOŚĆ – POŁĄCZ STUDIA Z PRACĄ - studia są skierowane także do osób już pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskać nowe;
• PARTNERSTWO – wsparcie pracowników akademickich i administracyjnych oraz partnerów biznesowych
 
Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.
Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016 ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji”;
Certyfikat „Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2016”
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2016”
Godło: „Uczelnia Wyższa Roku 2016”
Certyfikat „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”
 
Dodatkowo Uczelnia zapewnia:
• Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
• Certyfikowane szkolenia językowe i informatyczne (Cisco, Oracle, Microsoft IT, TELC)
• WSEI prowadzi treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
• Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
• Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
• Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych
 

 Rekrutacyjne hity:
 
• Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
• Socjoterapia
• Zarządzanie projektami IT
• Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną
• Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży
• Doradztwo zawodowe na wielu poziomach edukacji
• Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  (ASD)
 
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 81 749 32 24, fax: 81 749-32-13
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4


podyplomowe@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.plOferta

STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Akademia trenera biznesu
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 
Eksploatacja infrastruktury drogowej 
Europejski menedżer jakości
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja transportu kolejowego
Prawo konsumenckie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie procesami logistyki
Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Zarządzanie projektami europejskimi (Project managament)
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem- NOWOSC
Zarządzanie projektami informatycznymi w podmiotach leczniczych NOWOSC
Zarządzanie projektami IT - NOWOSC
 
z zakresu FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Doradca podatkowy
Doradca bankowy
Kontroler wewnętrzny
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość budżetowa
 
z zakresu INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Dyplomowany administrator nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami

z zakresu ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Audiologia praktyczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przedstawiciel medyczny/farmaceutyczny NOWOSC
Zarządzanie w ochronie zdrowia
 
z zakresu PSYCHOLOGII I PSYCHOPROFILAKTYKI
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD)
Doradztwo zawodowe – dwusemestralne studia podyplomowe
Doradztwo zawodowe – trzysemestralne studia podyplomowe
Działania wychowawcze i profilaktyczne w pracy duszpasterskiej
Mediacje cywilne i karne
Pośrednictwo pracy
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Psychologia biznesu dla menedżerów
Psychologia komunikacji społecznej 
Psychologia transportu
Psychologia sądowa z elementami mediacji
Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży NOWOSC
Psychologia dla biegłych sądowych – NOWOŚĆ
Socjoterapia
 
z zakresu PEDAGOGIKI
Asystent rodziny – studia kwalifikacyjne
Edukacja medialna – studia doskonalące
Edukacja przedszkolna – studia kwalifikacyjne
Edukacja wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – NOWOŚĆ !
Logopedia 
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
Superwizja w pracy socjalnej 
Terapia pedagogiczna – studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
Wiedza o kulturze – studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia kwalifikacyjne
Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne
 
z zakresu INFORMATYKI
Administrowanie sieciami komputerowymi
Audyt systemów informatycznych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Grafika komputerowa
Systemy baz danych
 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...