Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Odsłon [ 3320 ]
Nasze atuty:
 
• PRESTIŻ – Uczelnia doceniana przez niezależne instytucje w rankingach edukacyjnych; Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla przestrzegania wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy;
• EFEKTYWNOŚĆ – 95% absolwentów WSEI pracuje;
• WYSOKA JAKOŚĆ - program kształcenia dostosowany do wymogów rynku pracy i stale aktualizowany we współpracy z instytucjami partnerskimi, przygotowujący wyspecjalizowaną kadrę w różnych dziedzinach;
• DOŚWIADCZENIE -Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym;
• PRAKTYCZNOŚĆ – modułowy system kształcenia, głównym zadaniem jest połączenie solidnej wiedzy teoretycznej z nabywanymi umiejętnościami praktycznymi, 3 miesięczne praktyki zawodowe w partnerskich firmach i instytucjach,  Wykłady otwarte – jako rozszerzenie i uzupełnienie programu kształcenia; 
• NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA – laboratoria nowej generacji z unikalną aparatura badawczą, nowoczesne sale dydaktyczne, własna skomputeryzowana biblioteka, własny Dom Studenta o wysokim standardzie;
• MIĘDZYNARODOWOŚĆ – przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z partnerami zagranicznymi, międzynarodowa wymiana studentów i pracowników; rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia prowadzone w języku polskim i angielskim;
• AKTYWNOŚĆ - kołach naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach oraz w projektach badawczych i wdrożeniowych;
• ELASTYCZNOŚĆ – POŁĄCZ STUDIA Z PRACĄ - studia są skierowane także do osób już pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskać nowe;
• PARTNERSTWO – wsparcie pracowników akademickich i administracyjnych oraz partnerów biznesowych
 
Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.
Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016 ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji”;
Certyfikat „Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2016”
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2016”
Godło: „Uczelnia Wyższa Roku 2016”
Certyfikat „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”
 
Dodatkowo Uczelnia zapewnia:
• Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
• Certyfikowane szkolenia językowe i informatyczne (Cisco, Oracle, Microsoft IT, TELC)
• WSEI prowadzi treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
• Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
• Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
• Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych
 

Rekrutacyjne hity:
 
• Pielęgniarstwo
• Psychologia
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Administracja
• Logistyka
 
Komentarze

2017-04-18 14:39:55 Adam
Ekonomia II stopnia
Znalazłem tylko coś takiego: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/ekonomia/

2017-04-18 14:37:58 Adam
Ekonomia II stopnia
Czy muszę spełnić jakieś warunki by po skończonych studiach licencjackich (ekonomia) na innej uczelni prywatnej móc kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSEI?

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 81 749 17 77, fax: 81 749-32-13
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4


rekrutacja@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.plOferta

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PSYCHOLOGIA – (I-lic.) – studia dofinansowane z EFS do 30% wysokości czesnego- specjalności: Psychologia w biznesie, Psychologia w promocji zdrowia, Psychologia w reklamie i marketingu
PSYCHOLOGIA – (mgr) – specjalności: Psychologia organizacji i zarządzania, Psychologia sądowa i penitencjarna, Psychologia społeczna, Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna
PSYCHOLOGIA dla magistrów i licencjatów – specjalności: Psychologia organizacji i zarządzania, Psychologia sądowa i penitencjarna, Psychologia społeczna, Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna
PEDAGOGIKA – (I-lic.) – specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska), Pedagogika szkolna i opiekuńcza (specjalność nienauczycielska), Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska) 
PEDAGOGIKA – (II-mgr) – specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska), Pedagogika szkolna i opiekuńcza (specjalność nienauczycielska), Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska) 
PIELĘGNIARSTWO – (I-lic.) 
PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr) 
EKONOMIA – (I-lic.) – specjalności: Analizy ekonomiczne i rachunkowość, Ekonomika przedsiębiorstw, E-biznes
EKONOMIA – (II-mgr) – specjalności: Analizy ekonomiczne i rachunkowość, Ekonomika przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE – (I-lic.) – specjalności: Zarządzanie w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
ADMINISTRACJA – (I-lic.) – specjalności: Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja gospodarcza, Administracja publiczna
ADMINISTRACJA – (II-mgr) – specjalności: Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja gospodarcza, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.) – specjalności: Bezpieczeństwo informacji, Formacje policyjna, Zarządzanie kryzysowe
TRANSPORT – (I-inż.) – specjalności: Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu, Organizacja i logistyka transportu, Organizacja i logistyka transportu, Rzeczoznawstwo samochodowe
TRANSPORT – (II-mgr) – specjalności: Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie, Systemy informatyczne w transporcie
LOGISTYKA – (I-inż.) – specjalności: Inżynieria systemów logistycznych, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie 
INFORMATYKA – (I-inż.) – specjalności: Bazy danych i Business Intelligence, Programowanie i technologie web, Sieci i bezpieczeństwo informacji, Grafika i multimedia 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – (I-inż.) – specjalności: Budowa eksploatacja maszyn i urządzeń, Diagnostyka samochodowa, Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania oraz Programista-operator centrów obróbkowych CNC
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – (I-lic.) – specjalności: Doradztwo inwestycyjne, Finanse publiczne i skarbowość, Finanse w logistyce, Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Finanse przedsiębiorstw i księgowość oraz nowość Data science w finansach – specjalność dofinansowane z EFS do 30% wysokości czesnego
 
Studies in English
Economics (Second cycle studies, Master degree)
Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
Management (First cycle studies, Bachelor degree)
Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...