Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
Odsłon [ 980 ]


Ważne adresy:

www.wsh-leszno.pl
Facebook
 

  ATUTY UCZELNI:
 
•  Profesjonalna kadra naukowo- dydaktyczna
•  Dogodna lokalizacja w centrum Leszna
•  Dogodny system ratalny
•  Bogata oferta kształcenia
•  Nowoczesna baza lokalowa
•  Najnowocześniejsza w regionie baza lokalowa
•  Nowoczesne metody kształcenia
•  Wysoka jakość kształcenia
•  Rozbudowany system stypendiów
•  Brak papierowego indeksu
•  Wirtualny Dziekanat przez całą dobę
•  Atrakcyjne kierunki i specjalności 
•  Stały dostęp do internetu
•  E-learning z każdego miejsca
•  Ciekawe życie studenckie
•  Dodatkowe kursy i szkolenia
•  Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 

Rekrutacyjne hity:


Logopedia
Oligofrenopedagogika
Przygotowanie Pedagogiczne
Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem
Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
 
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

Tel./fax 65 529-93-52
64-100 Leszno, ul. Krótka 5/Królowej Jadwigi 10


podyplomowe@wsh-leszno.pl
www.wsh-leszno.plOferta

Oferta Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Humanistycznej
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
w roku akademickim 2016-2017

1. Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej
2. Asystent Rodziny
3. Coaching
4. Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe
5. Edukacja dla Bezpieczeństwa 
6. Logopedia
7. NLP i Coaching w Biznesie
8. NLP w Edukacji
9. Oligofrenopedagogika
10. Organizacja i Zarządzanie Oświatą
11. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza – Nowość!
12. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ze specjalnością Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna
13. Pedagogika Resocjalizacyjna – Nowość!
14. Profilaktyka i Terapia Uzależnień
15. Przygotowanie Pedagogiczne
16. Socjoterapia
17. Surdopedagogika
18. Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem
19. Terapia Pedagogiczna
20. Terapia Zajęciowa – Nowość!
21. Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
22. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
23. Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
24. Wychowanie do Życia w Rodzinie
25. Zarządzanie Kadrami

Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Ponadto oferujemy: 
- konkurencyjne ceny
- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę
- nowoczesną bazę dydaktyczną

Sprawdź i przekonaj się sam!!!
Tylko u nas nabór odbywa się w trybie ciągłym!!!


 

Oferta Kursów
w Wyższej Szkole Humanistycznej
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie


NOWOŚĆ - KURSY DOSKONALĄCE - STACJONARNE I ON-LINE

Kursy z zakresu żywienia

Dostarczające słuchaczom niezbędne kompendium najnowszej wiedzy z zakresu żywienia w odniesieniu do różnych jednostek chorobowych i stanów fizjologicznych organizmu

- Ziołolecznictwo
- Wpływ żywienia na choroby skóry
- Dietetyka kliniczna
- Żywienie w chorobach nowotworowych
- Dietetyka sportowa
- Zaburzenia odżywiania
- Medyczne bazy danych w realiach dietetyka
- Aromaterapia w praktyce dietetyka


Kursy dla nauczycieli i rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym

Prezentacja nowoczesnych metod rozwijających kreatywność dzieci w sferze plastycznej i muzycznej; wsparcie metodyczne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Twórcze dziecko - propozycje działalności plastycznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym
- Śpiewam i tańczę – propozycje tańców i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym
- Wybrane metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym
- Terapia złości i agresji u dzieci
- Przygotowanie dziecka do nieobecności rodzica w rodzinie (rozwód, wyjazdy)


Kursy dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Problematyka kursów podejmuje szerokie spektrum współczesnych problemów w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdy z nich zostaje poddany szczegółowej diagnozie do której proponowane są działania kompensujące

- Agresja i przemoc – zapobieganie, interwencja i sposoby zastępowania agresji
- Rozwiązywanie konfliktów metodami NLP
- Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej
- Konstruowanie i realizacja programów profilaktycznych
- Diagnoza i pomoc młodzieży zagrożonej
- Komunikacja i negocjacje z rodziną dysfunkcyjną
- Rozwój osobisty: stres, choroba, wypalenie – efektywne radzenie sobie z własnym i cudzym stresem
- Praca z dzieckiem nadpobudliwym
- Biodynamiczne i hipnotyczne sposoby redukcji stresu


Kursy dla pracowników socjalnych

Aktualizacja wiedzy w zakresie metod wspierania rodzin dysfunkcyjnych

- Komunikacja i negocjacje z rodziną dysfunkcyjną
- Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
- Agresja i przemoc – przyczyny, zapobieganie i formy interwencji
- Biodynamiczne i hipnotyczne sposoby redukcji stresu


Kursy dla rodziców dzieci w wieku 0-3 – świadome rodzicielstwo

Ideą przewodnią kursu jest wzbudzenie u rodziców refleksji nad zapewnieniem dziecku udanego startu w dzieciństwo

- Kształtowanie nawyków żywieniowych dziecka
- Potrzeby poznawcze dziecka. W co się bawić z dzieckiem w wieku 0-3
- Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka
- Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach


KURS KWALIFIKACYJNY

- Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...