Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
Odsłon [ 1111 ]
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 12 411 08 21
31-542 Kraków, ul. Sądowa 4

lo13@xiii-lo.krakow.pl
www.xiii-lo.krakow.pl


Oferta

XIII Liceum Ogólnokształcące  im Bohaterów Westerplatte znajduje się w Krakowie przy ulicy Sądowej 4. Historia szkoły sięga roku 1957. Obecnie w naszym liceum kształci się około 800 uczniów w 25 oddziałach. Klasy liczą średnio 30 uczniów. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w projektory multimedialne.  Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe, sale gimnastyczne, basen, bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym. Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach. Działa  Szkolne Koło Sportowe, a nasi sportowcy osiągają sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych w Krakowie i Małopolsce.  Chór  liczy ponad 100 uczestników i uświetnia uroczystości szkolne, miejskie i państwowe. Uczniowie realizują swe artystyczne pasje w kole teatralnym, redagują gazetkę szkolną i biorą udział w konkursach, festiwalach i różnorodnych projektach. Szkoła współpracuje z młodzieżą z całego świata poprzez wymiany ze szkołami w Niemczech, Francji i Włoch, poprzez udział w projekcie „Różnorodność kulturowa”, w ramach którego studenci z różnych stron świata przedstawiają kulturę swoich krajów. Realizowany jest też program edukacyjny Unii Europejskiej Comenius oraz Projekt norweski (FSS). Uczniowie i absolwenci naszej szkoły mogę się pochwalić licznymi osiągnięciami zarówno w olimpiadach przedmiotowych jak i innych konkursach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Klasa biologiczno – chemiczna
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, język angielski
Języki obce:  1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, biologia, chemia
 
Klasa matematyka plus
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia/chemia/biologia/fizyka **, język angielski
Języki obce: 1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, geografia/fizyka, biologia/chemia*
 
Klasa matematyka plus
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia/chemia/biologia/fizyka**, język angielski
Języki obce:  1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Zasady rekrutacji:  Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, geografia/fizyka, biologia/chemia*
 
Klasa matematyka plus
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia/chemia/biologia/fizyka**, język angielski
Języki obce:  1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, geografia/fizyka, biologia/chemia*
 
Klasa humanistyczno - psychologiczna
Przedmioty wiodące: język polski, biologia, język angielski
Języki obce:  1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Będą też prowadzone warsztaty psychologiczne oraz elementy psychologii
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, biologia, matematyka
 
Klasa włoska z elementami turystyki pod patronatem Katedry Italianistyki UJ
Przedmioty wiodące:  język włoski, historia, geografia, język angielski przedmiot uzupełniający „podstawy pilotażu wycieczek” będzie prowadzony w języku włoskim
Języki obce: 1.język włoski  2.język angielski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, język obcy, historia/geografia*
 
Klasa historyczno - prawna
Przedmioty wiodące: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Języki obce: 1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski
Będzie też prowadzona edukacja prawna
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, język obcy, historia/wiedza o społeczeństwie*
 
Klasa humanistyczno - medialna
Przedmioty wiodące: język polski, historia, język angielski
Języki obce: 1.język angielski  2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański/francuski/włoski*
Będą też prowadzone warsztaty dziennikarskie
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka,  historia, język obcy
 
* Przeliczana na punkty będzie ocena wyższa spośród wskazanych przedmiotów, o ile będzie taka możliwość w systemie OMIKRON
**uczeń w klasie drugiej wybiera jeden z wymienionych
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...