Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Odsłon [ 1909 ]
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 61 832 19 49
61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8

zsm@poznan.interklasa.pl
zsken.pl


Oferta

Technikum Mechaniczne
 
Technik urządzeń dźwigowych
ZAWÓD DO ZADAŃ SPECJALNYCH
• Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, matematyka
Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

Technik Urządzeń Dźwigowych jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, poszukiwanym na terenie Unii Europejskiej.
Absolwenci szkoły wykształceni w zawodzie Technik Urządzeń Dźwigowych będą bardzo dobrze przygotowani do wykonywania następujących zadań: montowanie i ocenianie stanu technicznego urządzeń dźwigowych, wykonywanie czynności związanych z ich obsługą i konserwacją, dokonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych, organizowanie prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń, takich jak: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe i dźwignice linotorowe.
 
 
Technik Mechanik – klasa strażacka
DOŁĄCZ DO NAS – TO PALĄCA SPRAWA !!!
• Przedmioty wiodące: chemia, wiedza o społeczeństwie
• Języki: angielski, niemiecki rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie
• Patronat i współpraca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Uczniowie Technikum Mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne oraz dodatkowe kwalifikacje techniczne ułatwiające im pracę w zawodzie strażaka. Nauczą się wykonywania części maszyn, naprawy i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 
Technik mechatronik
PODEJMIJ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ - ZOSTAŃ UZNANYM SPECJALISTĄ !!!
• Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka
• Języki: angielski, niemiecki, dla rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, matematyka
• Patronat i współpraca: 
Politechnika Poznańska
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Zakłady Mechaniczne Kazimieruk

Technik mechatronik to zawód z przyszłością, jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym, interesujący również pod względem finansowym. Zdobyte po ukończeniu tej klasy umiejętności obejmują naukę montażu oraz naprawy i programowania urządzeń mechanicznych.
 
 
Technik optyk
PRZEJRZYSTA DROGA DO KARIERY!
• Przedmioty wiodące: fizyka, język angielski, od II klasy innowacja pedagogiczna: anatomia i fizjologia oka z patologią
• Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, fizyka
• Patronat i współpraca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Fizyki
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne sp. z o.o.

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Kształcimy profesjonalistów, którzy przygotowani są do pracy w zakresie optyki okularowej i potrafią dobrać i wykonać soczewki okularowe oraz obsługiwać profesjonalny sprzęt.
 
 
XXIX Liceum Ogólnokształcące
 
Klasa psychologiczno-pedagogiczna
PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA!!!
• Przedmioty wiodące: polski, biologia lub geografia
• Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: wiedza o społeczeństwie, język obcy, biologia
Patronat nad klasą sprawuje:
Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 
Program tej klasy przygotowywany jest w formie innowacji pedagogicznej. Uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach i warsztatach z zakresu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej oraz uczestniczą w akcjach wolontariatu.
 
 
Klasa sportowo-obronna
CZAS NA DOŚWIADCZENIE!!!
• Przedmioty wiodące: geografia lub biologia, angielski, wiedza o społeczeństwie (rozszerzone realizowane od klasy II)
• Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego, zaliczony test sprawnościowy
Przedmioty punktowane: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia
Patronat nad klasą sprawuje:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
Współpraca z Izbą Celną w Poznaniu
 
W kasie sportowo-obronnej odbywają się cykliczne zajęcia prowadzone przez służby mundurowe, obozy sprawnościowe oraz zajęcia strzeleckie z broni palnej. Uczniowie poznają podstawy sportów walki oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W klasie realizowany jest innowacyjny przedmiot „Edukacja wojskowa”.

 
Klasa policyjna
HONOR I SŁUŻBA!!!
• Przedmioty wiodące: wiedza o społeczeństwie, geografia, angielski (rozszerzone realizowane od klasy II)
• Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański 
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Przedmioty punktowane: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia
Patronat nad klasą sprawuje:
Wielkopolski Komendant  Policji w Poznaniu
Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
 
 
Szkoła Branżowa:
 
Elektryk
POSTAW NA ELEKTRYKA - BĘDZIESZ BEZPIECZNY W PRZYSZŁOŚCI !!!
• Języki: angielski
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
klasy zdobędą ciekawy zawód, którego przedstawiciele zawsze znajdą dobrze płatną pracę oraz uzyskają dodatkowe kwalifikacje SEP do 1kV, niezbędne do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
 
Monter mechatronik
WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ !!!
• Języki: angielski
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Monter mechatronik to nowoczesny zawód łączący wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodawców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę.
 
Ślusarz
ZAWÓD Z TRADYCJĄ!
• Języki: angielski
• Zasady rekrutacji: wyniki egzaminu gimnazjalnego
Ślusarz to dochodowy zawód z dużą tradycją, wciąż poszukiwany na rynku pracy.
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej to szkoła o wieloletniej tradycji, mieszcząca się na poznańskim Dębcu, przy pętli tramwajowej i autobusowej oraz przy stacji kolejowej. W sąsiedztwie szkoły znajduje się bursa.
W jej skład wchodzą XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 29, od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Branżowa.
Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach. Do ostatnich należą: 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Konstytucyjnym, 1 laureatka i 1 finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, I miejsce oraz tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku”, 9 finalistów II Olimpiady Wiedzy O Bezpieczeństwie i Obronności, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, a także liczne sukcesy w konkursach sportowych. 
Od lat uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w czasie kursów i zajęć w ramach Projektów Unijnych oraz praktyk, także zagranicznych. Mogą też korzystać z szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, nie tylko przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych, ale także poszerzających zainteresowania uczniów.
W szkole znajdują się: biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, znakomicie wyposażone pracownie elektroniki i automatyki oraz wykorzystywane na lekcjach urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, projektory).
W szkole istnieje także prężnie działający wolontariat.
 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...