Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu
Odsłon [ 1129 ]
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel./fax 61 8223971
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
Oferta

Klasa A (patronacka)
Przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu kształcenia:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane dodatkowo przy rekrutacji:
historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa
Plan nauczania 

       
Klasa humanistyczna pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować prawo, nauki polityczne i społeczne lub wybrać kierunki artystyczne, studia lingwistyczne, historię, kulturoznawstwo czy dziennikarstwo. Od klasy pierwszej realizowany jest w zakresie rozszerzonym język polski, natomiast od klasy drugiej również historia oraz wiedza o społeczeństwie. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż zdeklarowany jako wiodący) spośród: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również międzyoddziałowych. Szkoła stwarza również możliwość nauki języka szwedzkiego, francuskiego oraz niemieckiego w ramach kół zainteresowań. W klasie drugiej realizowany jest również dodatkowy przedmiot uzupełniający - elementy prawa, patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto proponujemy naszym uczniom udział w licznych wykładach oraz seminariach na wyższych uczelniach a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas wycieczek zagranicznych. Młodzież regularnie korzysta z oferty kulturalnej Poznania, wychodząc do teatrów, opery, muzeów oraz na koncerty. Program klasy pozwala na kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych oraz udział w licznych projektach. Uczniowie, których pasją jest dziennikarstwo, mają szansę redagowania gazetki szkolnej „Degówka”. 


Klasa B
Przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu kształcenia:

biologia, geografia

Przedmioty punktowane dodatkowo przy rekrutacji:
biologia, geografia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, angielski w biznesie, matematyczna reaktywacja
Plan nauczania 

        Klasa jest dobrą propozycją dla uczniów mających rozległe i jeszcze nie do końca sprecyzowane zainteresowania. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast klasa druga i trzecia obejmują rozszerzony program nauczania biologii i geografii. Taki dobór przedmiotów otwiera drogę do studiowania na wielu kierunkach, takich jak: fizjoterapia, biologia, bioinżynieria medyczna, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, agroturystyka, geografia, kartografia, geodezja, hotelarstwo oraz AWF. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż zdeklarowany jako wiodący) spośród: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również międzyoddziałowych. W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: elementy prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz angielski w biznesie, natomiast w klasie trzeciej: matematyczna reaktywacja. Młodzież uczestniczy w projektach laboratoryjnych, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. W szkole funkcjonuje również koło turystyczne Per Pedes, które zainteresuje wszystkich miłośników górskich wycieczek i rajdów. Ponadto tradycją szkoły są, organizowane co roku, wyjazdy zagraniczne. W ramach zajęć popołudniowych proponujemy również naukę języka szwedzkiego, francuskiego oraz niemieckiego. 


Klasa C (akademicka)
Przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu kształcenia:

matematyka, geografia,  język obcy nowożytny

Przedmioty punktowane dodatkowo przy rekrutacji:
matematyka, geografia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa
Plan nauczania 

        Klasa akademicka pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, adresowana jest do uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami technicznymi i ekonomicznymi. Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować ekonomię, a także geografię, geologię, planowanie i gospodarkę przestrzenną, architekturę krajobrazu lub znaleźć się na różnorodnych kierunkach politechnicznych, gdzie wymagane jest logiczne i precyzyjne myślenie. Od klasy pierwszej realizowane są w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz matematyka, natomiast od klasy drugiej również geografia. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż zdeklarowany jako wiodący) spośród: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również międzyoddziałowych. Szkoła stwarza również możliwość nauki języka szwedzkiego, francuskiego oraz niemieckiego w ramach kół zainteresowań. W klasie drugiej realizowany jest dodatkowy przedmiot uzupełniający - elementy prawa, patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miłośników turystyki górskiej oraz rowerowej zainteresuje z pewnością możliwość uczestnictwa w Szkolnym Kole Turystycznym Per Pedes. Ponadto w szkole funkcjonuje koło matematyczne, realizowane są liczne projekty edukacyjne oraz konkursy. Młodzież bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Nauk Matematycznych oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Tradycją naszego liceum są, organizowane co roku, atrakcyjne wyjazdy zagraniczne. 


Klasa D 
Przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu kształcenia:

biologia, chemia

Przedmioty punktowane dodatkowo przy rekrutacji:
biologia, chemia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:

elementy prawa, angielski w medycynie, matematyczna reaktywacja
Plan nauczania 

        Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować medycynę, ochronę środowiska, inżynierię biomedyczną, biotechnologię, bioinformatykę, biologię, chemię, farmację, weterynarię, psychologię lub stomatologię. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast klasa druga i trzecia obejmują rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka (innego niż zdeklarowany jako wiodący) spośród: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w grupach o różnym poziomie zaawansowania, również międzyoddziałowych. W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: elementy prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz angielski w medycynie, natomiast w klasie trzeciej: matematyczna reaktywacja. Młodzież realizuje projekty laboratoryjne, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Chemii UAM. Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym odnoszą sukcesy w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W szkole od lat prężnie funkcjonuje koło chemiczne.
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...