Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Odsłon [ 813 ]
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

Telefon: 56 660-22-92
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35

zsps@pro.onet.pl
www.zsps.torun.pl


Oferta

Klasa lingwistyczno-turystyczna
Przedmioty wiodące: język angielski, język niemiecki, geografia,
Przedmioty uzupełniające: edukacja turystyczno – krajoznawcza, historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, historia, geografia

Klasa farmaceutyczno – medyczna
Przedmioty wiodące: biologia, chemia,
Przedmioty uzupełniające: biofizyka, mikrobiologia, język angielski medyczny, historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, biologia, chemia

Klasa ekonomiczno-językowa
Przedmioty wiodące: język angielski, matematyka, geografia
Przedmioty uzupełniające: marketing i komunikacja interpersonalna, ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. rosyjski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, historia lub geografia, matematyka

Klasa prawno-obywatelska
Przedmioty wiodące: język polski, historia, WOS
Przedmioty uzupełniające: język angielski prawniczy, przyroda
Języki: 1. język angielski, 2. włoski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, historia, geografia

Klasa sportowa
Przedmioty wiodące: język angielski, geografia, biologia
Przedmioty uzupełniające: edukacja humanistyczna, zastosowania matematyki, historia i społeczeństwo.
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, biologia lub geografia, wychowanie fizyczne

Klasa matematyczno-fizyczna
Przedmioty wiodące: język angielski, matematyka, fizyka,
Przedmioty uzupełniające: chemia fizyczna, historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Klasa teatralno- dziennikarska
Przedmioty wiodące: język polski, język angielski, historia,
Przedmioty uzupełniające: zajęcia teatralne, dziennikarstwo, przyroda
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, historia, geografia

Klasa przyrodnicza (planowana)
Przedmioty wiodące: język angielski, biologia, chemia
Przedmioty uzupełniające: ekologia z ochroną środowiska, mikrobiologia ochrony środowiska, historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. niemiecki
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, biologia, chemia

Klasa technikum (technik technologii żywności)
Przedmioty wiodące: biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
Języki: 1. język angielski, 2. rosyjski
Zasady rekrutacji: Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz punkty za oceny uzyskane z następujących przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, język obcy, biologia lub geografia, informatyka


ZSPS i VIII LO w Toruniu to szkoła z tradycjami łącząca długoletnie doświadczenie z potrzebą zmian. Jest ona nastawiona na ciągły rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań w celu uzyskiwania coraz to lepszych efektów w procesie edukacyjno – wychowawczym, która umie sobie poradzić z nowymi wyzwaniami, celami, prirytetami edukacyjnymi, potrzebami, aspiracjami i oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczyci się ona wysokimi wynikami z egzaminów zewnętrznych (matura), laureatami konkursów, olimpiad i zawodów sportowych.

ATUTY SZKOŁY:
- doświadczona i wysoko kwalifikowana (z tytułami doktorskimi) polska i zagraniczna kadra nauczycielska
- doskonale wyposażone sale lekcyjne (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, odtwarzacze CD i DVD, sprzęt komputerowy), labolatoria chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz do nauki przedmiotów zawodowych,
- pracownie wyposażone w wysokiej klasy komputery,
- koła przedmiotowe: historyczne, językowe (przygotowujące do egzaminów Cambridg ESOL), komputerowe, sportowe, artystyczne i inne zajęcia pozalekcyjne,
- internet dostępny dla wszystkich – WI-FI
- bogato wyposażona biblioteka szkolna
- biwaki integracyjne dla uczniów klas pierwszych,
- wycieczki krajowe, zagraniczne, obozy narciarskie,
- znakomite zaplecze sportowe: duża hala z widownią na 1000 miejsc, boisko do piłki koszykowej, i ręcznej (tutaj rozgrywane są mecze ligowe w koszykówce i piłce nożnej).
- posiadający dużą autonomię samorząd szkolny
- zespoły muzyczne
- dwa internaty z 220 miejscami oraz świetlicą, stołówką, kawiarenką.

OSIĄGNIĘCIA (2010-2013)
Uczniowie nasi są laureatami finalistami następujących konkursów i olimpiad:
- Wojewódzkiego Konkursu Językowego „Poliglota w Liceum” (2012, 2011, 2010)
- XXXV Olimpiady Języka Niemieckiego
- XVI Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Bydgoszczy
- Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego
- Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Bydgoszczy
- Międzynarodowego Internetowego Konkursu Języka Angielskiego EF Global English Challenge, II miejsce w Polsce (konkurs grupowy)
- Konkursu Językowego WSB „Pokaż Nam Język”
- III Konkursu Języka Angielskiego – Business, Administration and Computer Science
- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
- Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
- Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
- Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża
- Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
Każdego roku szkoła poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Do najciekwszych należą:
- Laboratorium Sztuki
- Teatr Ósemka
- Koło Młodych Ratowników
- Szkolny Klub Miłośników Torunia
- Szkolny Klub Europejski
- Zespoły muzyczne
- Zajęcia z języków obcych przygotowujące do konkursów, olimpiad oraz egzaminów Cambridge ESOL
- Koła historyczne, geograficzne, matematyczne, polonistyczne etc.
 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...