Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu
Odsłon [ 888 ]
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 71 355 08 74
53-615 Wrocław, Słubicka 29-33

info@zs1.wroc.pl
zs1.wroc.pl


Oferta

Technikum:

Technik informatyk
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- klasa a: fizyka, matematyka
- klasa b: fizyka, język angielski

- kwalifikacje:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

Absolwent technikum Technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12, E.13, E.14 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

po ukończeniu możesz pracować jako:
- projektant, wykonawca i administrator: lokalnych sieci komputerowych, baz danych, stron WWW i aplikacji internetowych,
- serwisant sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- programista

Technik technologii odzieży
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: chemia, język angielski

- kwalifikacje:
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

po ukończeniu możesz pracować jako:
- projektant wyrobów odzieżowych
- nadzorujący procesy technologiczne produkcji odzieży
- osoba wykonująca usługi krawieckie

Technik organizacji reklamy
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski

- kwalifikacje:
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

po ukończeniu możesz pracować jako:
- agent reklamy
- specjalista ds. marketingu
- copywriter czyli autor sloganów reklamowych
- media planner w dziale mediów
- specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania public relations
- pracownik działu kreacji i tworzenia kampanii reklamowych
- prowadzić własne przedsiębiorstwo

Technik handlowiec
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język niemiecki

- kwalifikacje:
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Absolwent technikum Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18, A.22 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

po ukończeniu możesz pracować jako:
- reprezentant handlowy
- menedżer regionu
- doradca handlowy
- telemarketer, vanseller
- specjalista ds. zakupu
- specjalista ds. sprzedaży
- zarządzający placówkami hurtowymi i detalicznymi
- właściciel firmy

Technik optyk
Technik optyk jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: fizyka, matematyka

- kwalifikacje:
M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

po ukończeniu możesz pracować:
- w sektorze usługowo-handlowym
- w zakładach optycznych-usługowych
- w punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowobadawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej
- na stanowiskach produkcyjnych oraz nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych


Zasadnicza szkoła zawodowa:

Zawód – sprzedawca
- kwalifikacja:
A.18 Prowadzenie sprzedaży
przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
- przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
- wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawcy po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Zawód – krawiec
- kwalifikacja:
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
- konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta
- dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
- wykonywania wyrobów odzieżowych
- świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.12 Wykonywanie usług krawieckich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzieży po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych i A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Nasze atuty:

- bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne- duży przestronny budynek, dwie sale gimnastyczne, siłownia, trzy boiska, stołówka

- dobra lokalizacja, łatwy dojazd

- nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe i pracownie mobilne

- dedykowana pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu sieci komputerowych wyposażona w nowoczesny profesjonalny sprzęt sieciowy

- dedykowana pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu naprawy sprzętu komputerowego

- możliwość poznawania nie tylko teorii, ale również możliwość praktycznego zdobywania umiejętności poprzez pracę na urządzeniach techniki komputerowej

- zajęcia w salach z tablicami interaktywnymi

- nauka w przyjaznej atmosferze

- wykwalifikowani i przyjaźni nauczyciele

- dostępność psychologa i pedagoga szkolnego

- zajęcia z doradcą zawodowym

- możliwość realizowania pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych

 

Uczniowie realizują wiele ciekawych projektów. Obecnie są to m.in.:

- budowanie robotów

- miniprojekt badawczy „Zbudowanie quadrocoptera (dron) w celu badania możliwości wykorzystania zawansowanej techniki komputerowej w poszukiwaniach na obszarach miejskich oraz poza miejskich”

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języków obcych

 

Języki obce:

- język niemiecki

- język angielski

 

Nasze sukcesy:

 

Nasza szkoła na swoim koncie ma wiele sukcesów. Należą do nich m.in.:

• w kategorii działań ogólnoszkolnych:

- Tytuł Innowacyjnej Szkoły

- Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej

- Certyfikat Zielonej Flagi w ramach programu Eco- Schools

• w dziedzinie sportu:

- I miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce halowej

- V miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej w Kluczborku

- VI miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce

• w kategorii indywidualnych osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach tematycznych:

- I miejsce w konkursie historycznym „Wrocławska Solidarność 1980 - 1989”

- wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złoty Karton III LO” pod hasłem „Pudełko z widokiem na…”

- I miejsce w konkursie firmy IBM na maskotkę promującą ideę kampanii WrOpenUp

- IV miejsce w etapie diecezjalnym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologicznej „Człowiek Drogą Kościoła”

• w obszarze wolontariatu:

- od 2006 roku nasi wolontariusze zostają laureatami (lub otrzymują wyróżnienie) Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategoriach „zgłoszenie indywidualne” lub „zgłoszenie grupowe”

- w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Samorządu Uczniowskiego kilka razy otrzymaliśmy I miejsce

- nasze wolontariuszki zostały laureatkami Konkursu „Veni Vidi Vici” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu

- wyróżnienie w konkursie Dolnośląski Wolontariusz Roku podczas Festiwalu Wolontariatu

• inne:

- I i II miejsca w konkursie Europejskiego Dnia Języków Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

- I miejsce w województwie dolnośląskim w Konkursie ,,Wiedzy o prawie pracy, bezpieczeństwie pracy”

- Wyróżnienie specjalne za pracę „Projekt telecaster” w konkursie Elektryzująca pasja 2014

 

Uczelnie wyższe, z którymi współpracujemy:

• Politechnika Wrocławska

• Dolnośląska Szkoła Wyższa

• Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 

Biblioteka

Nasza biblioteka stanowi Centrum Multimedialne Szkoły

Jest miejscem, w którym uczniowie znajdują nie tylko ciekawe i różnorodne zbiory, ale także przystań dla siebie. Tutaj można natknąć się na pasjonatów czytania, znaleźć przyjazny klimat do rozmowy, spotkać nietuzinkowych ludzi czy odkryć drzemiący w Tobie potencjał!

 

Biblioteka składa się z 3 pomieszczeń:

- tradycyjnej wypożyczalni,

- czytelni ze stanowiskami komputerowymi,

- pomieszczenia wyposażonego w projektor multimedialny.

 

Działania:

- projekty czytelnicze: „Książka nie jest straszna nawet nocą”, „Coolturka nie jest straszna nawet nocą” oraz „Podwieczorek z kulturą turecką”,

- uczestnictwo w akcji „Cały Wrocław Czyta Dzieciom”,

- wspólne odkrywanie Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016,

- poznawanie teatru dzięki projektowi „Mały Magiel sztuk” oraz spektaklom studenckim w Teatrze PWST,

- wykorzystywanie nowych technologii, m.in. podczas nagrywania filmów promujących czytanie,

- wspieranie w nauce uczniów,

- rozwijamy talentów naszych czytelników: poetyckich, plastycznych, informatycznych,

- włączanie się w akcje wolontariatu szkolnego.

 

Wolontariat

Wolontariat ZS Nr 1 we Wrocławiu istnieje od 2005 roku. Co roku realizuje wiele przedsięwzięć charytatywnych. Współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami i środowiskami lokalnymi. Pomaga dzieciom i osobom starszym. Organizuje m.in. festyny integracyjne, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe i charytatywne. Bierze udział w zbiórkach środków finansowych dla potrzebujących, zbiórki odzieży i zabawek, zbiórki dla zwierząt, zbiórki nakrętek. Włącza się w ogólnopolskie akcje o charakterze społecznym.

 

Krwiodawstwo

W roku 2009 założyliśmy przy naszej szkole klub Honorowych Dawców Krwi. Co roku przeprowadzamy kilka akcji poboru krwi – większość wyjazdowych do siedziby RCKiK przy ulicy Czerwonego Krzyża. Mamy stałe terminy np. akcja z okazji rozpoczęcia szkoły w początkach września, czy akcja mikołajkowa. W roku 2011 byliśmy największym klubem we Wrocławiu! Potrafiliśmy oddać do 13 litrów krwi w czasie jednej akcji. Teraz klub jest mniejszy, ale nadal udaje nam się pomagać osobom potrzebującym. Wielu uczniów po zakończeniu nauki nadal oddaje krew – to nasz największy sukces.

 

Projekty

• Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

 

Od lutego 2011 r. uczniowie Technikum i ZSZ w Zespole Szkół Nr 1 uczestniczą w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku Ii. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Zrealizowane działania to m.in.:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych jako rozszerzenia przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, przedmioty informatyczne,

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

- staże 10 dniowe realizowane w ramach: praktyk zawodowych w klasach 3 technikum,

- kursy kwalifikacyjne (w grupach 15 osobowych; zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu), m.in.: AutoCad, Barman, Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere, Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej,

- wycieczki zawodoznawcze na targi branżowe (poznanie nowoczesnych technologii) , m.in.:

- branża odzieżowa, Fashion Week Poland, Łódź, KANAKA, Łódź

- CEBIT – Targi Technologii Informatycznych, Hanower dla klas technik informatyk

- Łódzkie XV Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video

- MTP Poznań: Euro-Reklama oraz Poligrafia, dla klas technik informatyk, technik organizacji reklamy,

- 2 projekty zawodoznawcze zakończone Szkolnym Pokazem Mody: Recykling odzieży, Przygoda z sukienką – suknie wieczorowe,

- udział w Targach Pracy i Prezentacji Zawodowych

- zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich,

- kursy kwalifikacyjne (grupy 15 osobowe; zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu):

> Wizaż

> Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej

> AutoCad – poziom podstawowy

> Barista

• Comenius

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W programie Comenius uczestniczymy od kilku lat. Aktualnie mamy podpisaną umowę o współpracy i partnerstwie z niemiecką szkołą Albert-Schweizer-Gymnasium w Sömmerda. Wspólnie z nią jaki ze szkołami z Finlandii, Litwy i Węgier realizujemy projekt „@WASsERLEBEN-@WAStun” („Coś przeżyć, coś zrobić”). Projekt dotyczy wody i wszelkich aspektów z nią związanych.

• Kino lektur szkolnych

• Mini projekt badawczy

Jego celem jest zbudowanie i oprogramowanie quadrocoptera. Zbudowane urządzenie będzie wykorzystywane w nakręcaniu filmów plenerowych oraz wykonywania zdjęć podczas imprez szkolnych. Dodatkowo zostaną zbadane jego właściwości pod kontem poszukiwania osób zaginionych na terenach miejskich i pozamiejskich.

• Odyseja umysłów

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Jest jednym z największych programów edukacji pozaformalnej w Polsce. Polska edycja programu realizowana jest pod auspicjami fundacji Odyssey of the Mind Polska oraz pod patronatem Minister Edukacji Narodowej

Pierwsza drużyna w ZS Nr 1 powstała w roku szkolnym 2008/2009. Od tego czasu już 11 kolejnych drużyn rozwijało swoje umiejętności kreatywnego myślenia.

Trzykrotnie udało się nam awansować do Finałów Ogólnopolskich w Gdańsku:

- w roku szkolnym 2010/2011 - Problem 3: Z notatnika przewodnika

- w roku szkolnym 2011/2012 - Problem 3: Temat-dylemat

- w roku szkolnym 2013/2014 - Problem 2: Strachy na lachy

• Trening umiejętności społecznych

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza - teoretyczna, zakłada cykl 33 lekcji prowadzonych przez nauczycieli, podczas których uczniowie zdobywają Umiejętności Życiowych (Life Skills).

Druga część, praktyczna, to realizacja projektów uczniowskich, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu wedle własnych pomysłów. Projekty są realizowane przez uczniów samodzielnie, w grupach minimum 5-osobowych ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.

Program „Trening Umiejętności Społecznych” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation.

• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Już czwarty rok uczestniczymy w projekcie, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów.  To szansa, aby zobaczyć ambitne, niekomercyjne kino, wziąć udział w spotkaniach z gośćmi, multimedialnych prelekcjach, dyskusjach i warsztatach a potem podyskutować na specjalnie stworzonej, szkolnej grupie na Facebook’u.

• AIESEC

Od roku 2014 bierzemy udział w programie Global Citizen - międzynarodowy program wymiany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. Jest on realizowany za pomocą projektów opartych na edukacji kulturowej i budowaniu tolerancji, rozwijaniu umiejętności trenerskich, przedsiębiorczości, umiejętności z zakresu marketingu oraz świadomości na temat globalnych problemów świata. W zeszłym roku gościliśmy u siebie Agnes Yisheng Yu – wolontariuszkę z Singapuru, której towarzyszyli Matheus Souza z Brazylii i Vivian Lai z Australii.

• Mój pierwszy biznes przed 20-tką, Mój pierwszy biznes w sieci

Projekty realizowane przez Gminę Wrocław – Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową. To unikalne projekty, łączące obszary: edukacji, wyższej uczelni, rynku finansowego i przedsiębiorczości. Stwarzają młodzieży możliwość zdobycia kompetencji prowadzenia biznesu w sieci. Zajęcia według autorskiego programu prowadzą młodzi, ale i doświadczeni pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bankowej.

• Interdyscyplinarny Klub Naukowy

Podstawową działalnością IKNu jest promowanie aktywności intelektualnej wśród uczniów ZS nr 1, rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do poszerzania wiedzy w zakresie różnorodnych dziedzin  oraz rozwijania zainteresowań wybiegając poza podstawę programową i szkolny materiał nauczania. Tematyka zajęć IKNu obejmuje różnorodne dziedziny wiedzy, a poszczególne bloki tematyczne realizowane są przy wykorzystaniu różnorodnych form: np. wykład, warsztat, przedstawienie teatralne, gra terenowa, happening itp.

Magda Szymanek (kl.3bt): „Dzięki IKN poznajemy wiele dyscyplin naukowych, nie ograniczamy się tylko do fizyki czy matematyki, bo w końcu to klub interdyscyplinarny. Dla tych co nie przepadają za siedzeniem i słuchaniem wykładów też coś się znajdzie! Co powiesz na lekcję teatralną w Capitolu? Albo warsztaty kreatywnego myślenia? Konkurs psychologiczny? A może wolisz kręcić filmy i robić zdjęcia? Nie ma problemu! IKN zachęca nas do odkrywania i próbowania nowych nieznanych nam rzeczy. Pokazuje nam wiele sytuacji, o których myśleliśmy całkiem inaczej i pozwala nam wyrobić własne zdanie, poprzez poznanie i zobaczenie na własne oczy.”

Wraz z IKN odwiedziliśmy: Gdańsk, Warszawę, i dwukrotnie Kraków. Zbudowaliśmy własny poduszkowiec, na własnej skórze przetestowaliśmy prawa fizyki w Ogrodach Doświadczeń w Krakowie i Centrum Kopernik w Warszawie oraz Eksperyment w Gdyni. Poznaliśmy historię naszego kraju odwiedzając miejsca pamięci i muzea. Braliśmy udział w grach miejskich, grach typu „escape room”, warsztatach teatralnych, wykładach na uczelniach wrocławskich. Zapełniliśmy widownię wrocławskich teatrów. Wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym Odyseja Umysłu, w prospołecznym projekcie promującym tolerancję WrOpenUp i w kulturalnym projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 

Za swoją działalność zdobyliśmy uznanie władz miasta  w formie nagrody  w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Samorządu Uczniowskiego w kategorii „Nauka”.

• DeS – Dolnośląska e-Szkoła (projekt zakończony)

Głównym celem projektu „Dolnośląska Szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty” było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój kompetencji kluczowych, w tym poszerzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, wdrażanie samodzielnego myślenia i rozumowania, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z technologii informacyjnych.

 

Konkursy

Bierzemy udział w wielu konkursach, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich, m.in.:

• „Jestem szefową”

Konkurs „Jestem Szefową” ma na celu przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Jest to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas pięciu edycji konkursu, pięć uczennic naszej szkoły uzyskało awans do ścisłego Finału!

Finalistki konkursu, zostają także objęte programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach, otrzymują także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

• Olimpiada Przedsiębiorczości

• Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy

• „Statystyk widzi więcej”

• Konkursie Wiedzy Medialnej

• Konkurs Wiedzy o Zawodach

• Elektryzująca Pasja 2014 – VII edycja

Celem tego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez wrocławską firmę Elektrotim jest promocja najbardziej innowacyjnych projektów uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prezentujących ich różnorodne pasje. 

Oprócz uczestnictwa w konkursach zewnętrznych organizujemy konkursy wewnątrzszkolne, m.in.:

- Wolontariusz z pasją

- Scrabbles in English

 

Rekrutacja

Przygotowanie wniosku:

- po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek:

- wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów

- wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych

- utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru (uwaga: wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum),

- wprowadzić w odpowiednim terminie: oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego, inne osiągnięcia wymienione w świadectwie, zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów,

- wydrukować podanie,

 

Wybór szkół:

- Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji.

- Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

- Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej.

- Za kryteria zostaną naliczone punkty, jedynie w przypadku, gdy do szkoły I–go wyboru wraz z wydrukowanym podaniem zostaną dostarczone wymagane załączniki.

- W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

 

Składanie dokumentów

- Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia – na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.

- Do wniosku załącza się kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

- Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy): oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, jego rodzica (lub rodziców), rodzeństwa, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Potwierdzenie woli nauki

- warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do szkoły jest złożenie przez niego, w określonym terminie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwóch zdjęć

 

Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...